Arkivnyhed - kan være forældet

Sjældne bier fundet i Københavns nye byskov

11.06.2019
En kortlægning af bier i den nye byskov på Amager viser, at der findes 31 arter vilde bier, og at fire af arterne er sjældne i Danmark.

Det summer i byskoven på Amager, hvor man netop har opgjort andelen af biarter i skoven langs Selinevej. Særligt positivt er det, at de fire sjældne arter: tornbi, plettet panserbi, tagrørsmaskebi og ærtehvepsebi er blandt byskovens beboere. De blev observeret i forbindelse med en kortlægning af bibestanden i byskoven.

De fleste danske biarter bygger rede i jorden, mens andre bruger udhulinger i naturen eller i bygninger eller endda sneglehuse. Rapporten peger på nogle simple skridt, kommunen kan tage for at understøtte bestandens redemuligheder i byskoven. Og forvaltningen er opsat på at skabe gode levevilkår for de bevingede pollenspredere.

Tornbien er så sjælden, at den først blev registreret i Danmark i 2008, og den er ny i distriktet Nordøstsjælland. Bien bruger tomme sneglehuse som rede. Tagrørsmaskebien har rede i hule tagrør og såkaldte 'cigargaller' i tagrørene, som er dannet af stor cigargalle-fritflue. Plettet panserbi laver hverken rede eller samler proviant til sit afkom, men lægger i stedet sine æg i andre biers rede. Den bruger den mere almindelige gulsporet gnavebi som vært. Ærtehvepsebien lægger også sine æg i andre biers rede. Den bruger ærtejordbien som vært.

Man vil fra forvaltningens side få skovens fremtidige udvikling til at have en positiv effekt på bierne. Blandt andet ved at sørge for mange blomstrende træer – fx de mange frugttræer, tjørn, mange pil og andre gode nektar- og pollenkilder. Derudover vil man understøtte bierne ved at sørge for, at de strukturer, bierne har brug for, er til rådighed.

Undersøgelsen er udført af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet i samarbejde med Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning.

Der er registreret 288 arter bier i Danmark. Bier er stærkt afhængige af blomster, da de udelukkende lever af pollen og nektar, og omvendt er bierne vigtige som bestøvere for blomster og træer.