Arkivnyhed - kan være forældet

Sikkerhedsplaner betyder, at flere børn kan blive hjemme hos mor og far

11.02.2016
Arbejdet med sikkerhedsplaner giver positive forandringer i de familier, hvor et eller flere børn risikere at blive anbragt.

I svære børnesager med dårlig trivsel og store problemer i hjemmet handler arbejdet med sikkerhedsplaner om at få skabt sikkerhed for barnet og store forandringer hos mor og far, sådan at barnet kan blive i familien.  

Indsatsen kombinerer familiebehandling og inddragelse af netværk. Formålet er at skabe sikkerhed i hjemmet og bevare barnets relationer til familie, venner, skole eller daginstitution. Det betyder, at barnet ikke oplever at blive revet op med rode, men at der bliver skabt den rette omsorg og sikkerhed, der gør at barnet kan blive hjemme hos sin familie. 

Sikkerhedsplaner skal ses som en forebyggende indsats. Forskning peger på, at anbragte børn klare sig dårligere end andre, når de nærmer sig voksenlivet. Det er ofte lavere uddannede, mere kriminelle, har flere psykiske lidelser, en højere forekomst af teenagegraviditeter og er oftere på offentligt forsørgelse end deres jævnaldrende. 

Sikkerhedsplanerne skal derfor være med til at mindske antallet af anbringelser og de alvorlige konsekvenser, som en anbringelse kan have for det enkelte barn. 

Socialforvaltningen har brugt sikkerhedsplaner de sidste fem år. Den seneste opgørelse viser, at der i 3/4 af sagerne er sket en så positiv forandring i hjemmet, at barnet ikke bliver anbragt. Og i de resterende sager har en anbringelse været nødvendig for barnets sikkerhed og udvikling.

Samtidig viser en opgørelse fra Socialforvaltningen, at i de tilfælde, hvor et barn alligevel bliver anbragt udenfor hjemmet, så oplever medarbejderne at forløbene omkring anbringelserne bliver bedre, da både barnet og familien er bedre forberedt og har været en del af en længere proces.  

Fra sidste halvdel af 2013 til slutningen af 2015 har Socialforvaltningen sammenlagt haft 222 sikkerhedsplaner.

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.