Arkivnyhed - kan være forældet

Sikkerhedsplaner afværger anbringelser af børn

01.03.2013
Truede børn kan undgå anbringelse uden for hjemmet ved massiv indsats i familien. Det viser erfaringerne med de såkaldte sikkerhedsplaner.

Sikkerhedsplanerne bruges i Socialforvaltningens familiearbejde. På sit seneste møde blev Socialudvalget forelagt en evaluering af arbejdet med planerne. At blive anbragt uden for hjemmet er ikke altid den bedste løsning. I stedet for at fjerne børn fra familier, plaget af misbrug, vold, psykisk sygdom eller seksuelle overgreb, har Socialforvaltningen arbejdet med at udvikle ressourcer hos forældrene og i det private netværk omkring familien og lægge en såkaldt sikkerhedsplan.

Og det har vist sig, at en sikkerhedsplan i nogle tilfælde kan afværge en anbringelse og hjælpe til at holde sammen på familien og skabe en tryg ramme omkring barnet i hverdagen.

Planen kombinerer kontrol med familiebehandling og inddragelse af slægtninge, venner og andre  personer i familiens netværk. I en familie med alkoholproblemer kan det fx handle om, at forældrene aflægger hyppige urinprøver, der beviser, at de er ædru, at bedsteforældre hjælper til med at strukturere spise- og sengetider og at naboen ser efter, om familien er oppe om morgenen, så børnene kan komme i skole.

Planen bakkes op af regelmæssige kontrolbesøg og  –opringninger. Og så er der krystalklare aftaler om, hvem der griber ind og hvordan, hvis en aftale ikke holdes.

Sideløbende får familien tilbudt intensiv familiebehandling.

I 2012 er 14 sikkerhedsplaner blevet afsluttet. I ni sager har børnene fået så tryg en hverdag, at der ikke er behov for at bytte adressen hjemme hos forældrene ud med et børnehjem eller familiepleje.

 I fem sager er børnene blevet anbragt uden for hjemmet. Men både familie og forvaltning vurderer, at arbejdet med planerne har været med til at skabe et bedre samarbejde omkring anbringelsen.

Forvaltningen forventer, at den kan gennemføre omkring 40 sikkerhedsplaner om året. Det er kun en lille del forvaltningens omkring 500 anbringelser uden for hjemmet hvert år.

Læs "Når forældre og netværk skaber sikkerhed for barnet" En evaluering af sikkerhedsplaner i arbejdet med udsatte børn og familier i Københavns Kommune