Arkivnyhed - kan være forældet

Sikkerhed og voldsforebyggelse på psykiatriske bosteder

23.09.2014
I dag har en central gruppe politikere, embedsmænd og organisationer holdt et uformelt arbejdsmøde, om hvordan vi får skabt en større og...

...bedre sikkerhed på de psykiatriske bosteder i Danmark. Mødet var et nødvendigt skridt ovenpå de tragiske hændelser, der er sket på Ringbo og på Saxenhøj, hvor sindslidende har overfaldet og dræbt medarbejdere.

Derfor var nøglepersoner fra regioner, kommuner, faglige organisationer og bruger- og pårørendeorganisationer samlet, for helt konkret at finde bud på hvordan man undgår lignende situationer i fremtiden. Et afgørende skridt er et bedre og tættere samarbejde mellem kommuner og regioner – altså samarbejdet mellem den sundhedsfaglige og den socialfaglige indsats.
 
"Jeg er rigtigt glad for, at vi nu rykker vores stole tættere på hinanden. Vi kan ikke leve med, at nogle af vores allermest psykisk syge borgere falder ned mellem to stole, fordi vi ikke er gode nok til at tale med hinanden, eller fordi vi har indrettet vores samarbejde forkert. Vores forstærkede samarbejde med Region Hovedstaden er bare et af de mange projekter, der er sat i søen de seneste måneder," sagde socialborgmester Jesper Christensen, Københavns Kommune.
 
Helt konkret har Region Hovedstaden og Københavns Kommune fundet penge til to projekter for de mange sindslidende, der også har et stofmisbrug. Man bryder de traditionelle skel mellem sektorerne ned, for at samtænke sundheds- og socialindsatsen. Målet er at afprøve nye samarbejdsformer, hvor udgangspunktet er borgerens behov – og ikke systemets.
 
"Det er på tide, at vi gør op med den traditionelle arbejdsdeling mellem kommuner og regioner, og i stedet går sammen om at støtte og behandle borgerne – der hvor borgerne nu befinder sig. Jeg håber, at vi på den måde både kan give mennesker med en psykisk sygdom en bedre støtte og behandling, og at vi kan forebygge de situationer, hvor mennesker med psykisk sygdom bliver til fare for sig selv og medarbejderne," siger Sophie Hæstorp Andersen (S), regionsrådsformand i Region Hovedstaden.
 
På mødet blev forskellige løsningsforslag til både voldsforebyggelse, risikovurderinger, større medarbejdersikkerhed, tværsektorielle samarbejder og sikring af de sindslidende livskvaliteter behandlet.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.