Arkivnyhed - kan være forældet

Sikker Cykelby vender tilbage til foråret

05.10.2015
Københavnerne har taget godt imod adfærdskampagnen Sikker Cykelby. Kampagnen vender tilbage til i 2016.

Put telefonen i lommen! Hold til højre! Pas på hinanden! Københavnerne har taget godt imod adfærdskampagnen Sikker Cykelby og diskuteret god cykelstil i stort omfang. Kampagnen vender tilbage til i 2016, hvor den bliver suppleret med fysiske nudging-forsøg.  

De sidste 14 dage har Københavns Kommune slået et slag for de gode cykelvaner på gadeplan, via lysaviser, i busser og på Facebook. Kampagnen har ramt mange københavnere lige i cykelsjælen, og særligt på Facebook har borgerne engageret sig i emnet.

Undervejs i kampagnen blev københavnerne bl.a. spurgt, hvilket budskab der skulle møde cyklisterne på byens lysaviser i uge 40. ”Put telefonen i lommen og vær opmærksom i trafikken. Go’ tur!” blev en suveræn vinder.

Københavnernes engagement glæder teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL):

'Kampagnen har sparket gang i en debat og dermed også fået folk til at tænke over både sin egen og andres rolle i trafikken i København. Det kan forhåbentlig resultere i bedre færden hos de brodne kar, der skaber utryghed på vores cykelstier. En kampagne gør det ikke alene, men den kan være med til at få os til at gøre op med vores dårlige vaner og dermed være med til at skabe en bedre cykelkultur på sigt.”

Kommunens kampagneopslag på Facebook er blevet mødt af mere end 5.000 likes, 900 kommentarer og 600 delinger. Det mest populære opslag har nået mere end 125.000 borgere.

Kampagnen vil nu blive evalueret for at få bedre indsigt i, hvordan den har styrket københavnernes opmærksomhed på at køre mere hensynsfuldt i trafikken. Evalueringen vil også blive brugt til at vurdere, om der er behov for at tilrette dele af kampagnen, inden Sikker Cykelby vender tilbage i foråret 2016. Her vil kampagnen blive suppleret med test af adfærdsregulerende løsninger som f.eks. rumleriller og markerede svingbaner. Testene skal undersøge, om man kan indrette omgivelserne på en måde, så de kan styrke den hensynsfulde adfærd – eksempelvis ved at gøre det tydeligt, hvor man skal placere sig i kryds. 

Udfordringen med den stigende trængsel på cykelstierne bliver dog ikke løst med adfærdsændringer alene. Derfor har udbygning af infrastrukturen fortsat at højeste prioritet:

”Allerede nu er der stort pres på mange af byens cykelstier, og derfor er der fortsat behov for udvidelser, så der er plads til alle. Vi bliver 1000 flere københavnere om måneden, og hvis vi gerne vil have dem til at vælge cyklen som foretrukkent transportmiddel, kræver det selvfølgelig i første omgang, at der er plads til dem på cykelstierne, og at de føler sig trygge i trafikken. Her er plads essentiel,' siger Morten Kabell.

I budget 2016 er der afsat bl.a. afsat 30. mio. kr. til udvidelse af Tagensvej-korridoren.