Arkivnyhed - kan være forældet

Samtlige partier i København stemmer for SF-forslag om fleksibel arbejdstid

03.02.2017
Medarbejdere i Københavns Kommune vil i fremtiden få muligheden for løbende at gå op og ned i tid.

Torsdag den 2. februar blev sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsens (SF) medlemsforslag om fleksibel arbejdstid stemt igennem i Københavns Borgerrepræsentation. Samtlige partier stemte for forslaget. Og den politiske opbakning til forslaget glæder Ninna Thomsen.

”Jeg er enormt stolt over at repræsentere en kommune, som tør gå nye veje i forhold til at sikre medarbejderne de bedst mulige arbejdsvilkår. Med fleksibel arbejdstid giver vi friheden tilbage til medarbejderne, og vores pilotforsøg har vist, at det smitter positivt af på arbejdsglæden,” siger Ninna Thomsen.

Ninna Thomsen har allerede meldt ud, at fleksibel arbejdstid skal udbredes til samtlige 10.000 medarbejdere i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen efter pilotforsøget slutter i november 2017.

Og med vedtagelsen af medlemsforslaget i Borgerrepræsentationen skal relevante forvaltninger nu til at starte pilotforsøg med fleksibel arbejdstid med udgangspunkt i erfaringerne fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. På baggrund af pilotforsøgene skal Økonomiforvaltningen efterfølgende udarbejde en model for, hvordan fleksibel arbejdstid kan bredes ud til alle forvaltninger og alle arbejdsgrupper i Københavns Kommune.

”Vi er i forskellige livssituationer på forskellige tidspunkter i vores liv, og det smitter naturligt af på, hvor meget vi har mulighed for eller lyst til at arbejde. Det skal en arbejdsplads kunne imødekomme, og vores erfaringer viser, at det faktisk kommer arbejdspladsen til gode, når medarbejderne får medbestemmelse over deres arbejdstid,” siger Ninna Thomsen.

Efter pilotforsøget i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommuner har en række andre kommuner landet over meldt ud, at de også ønsker at starte forsøg med fleksibel arbejdstid. Heriblandt Aalborg, Aarhus og Vejle Kommune.

Om pilotprojektet

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens pilotforsøg med fleksibel arbejdstid kører frem til november 2017 på et plejehjem, i en hjemmeplejeenhed og en sygeplejeenhed. I foråret 2017 udvides projektet til også at omfatte en administrativ medarbejdergruppe.

Den første evaluering af pilotforsøget viser, at fleksibel arbejdstid har stor betydning for medarbejdernes jobtilfredshed, og 28,8 procent af medarbejderne angiver, at de overvejer at gå op eller ned i tid inden for den nærmeste fremtid.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.