Arkivnyhed - kan være forældet

Samskabelse om aktivitets- og samværstilbud for psykisk sårbare borgere

18.09.2015
En række workshops er skudt i gang for at skabe fremtidens aktivitets- og samværtilbud for psykisk sårbare borgere.

Biblioteket på Rentemestervej dannede rammerne for én ud af en række workshops, der skal danne rammerne for fremtidens aktivitets- og samværstilbud
Borgere, frivillige, samarbejdspartnere, ledere og medarbejdere fra Socialforvaltningen er indbudt til at komme med netop deres bud på og ønsker til, hvordan fremtidens aktivitets- og samværstilbud for psykisk sårbare borgere kan udvikles.

”Vi skal bruge færre penge på mursten og flere penge på indhold”, understregede kontorchef Jan Jensen i det oplæg, der fungerede som afsæt for den tre timer lange workshop. 

Han understregede også, at der ikke er færre penge til området, og at der er heller ikke er taget stilling til det antal tilbud, der i fremtiden skal dække behovet for netværk, støtte, fællesskab og indsatser for psykisk sårbare borgere i København. 

Men der skal ske ændringer på området, det har politikerne i Socialudvalget besluttet. I dag har hvert af de fire socialpsykiatriske centre i Socialforvaltningen tilknyttet en række forskellige aktivitets- og samværstilbud. 

Desuden har politikerne besluttet, at tilbuddene fremover skal arbejde ud fra fem principper, som skal være garant for, at borgere med psykiske lidelser oplever: 

  • at aktivitets- og samværstilbuddene i højere grad styrker borgernes individuelle recovery proces
  • større sammenhæng mellem aktivitets- og samværstilbud og øvrige tilbud i psykiatrien
  • større sammenhæng i indsatsen på tværs af forvaltninger og med behandlingspsykiatrien
  • at borgerne bliver inkluderet mere i samfundslivet
  • at der er færre med større aktivitets- og samværstilbud

Derfor har forvaltningen netop sat en samskabelsesproces i gang, som skal munde ud i et bud på, hvordan aktivitets- og samværstilbudene i fremtiden kan organiseres og udvikles for at kunne ramme flest muligt borgere. 

Efter livlig snak ved bordene blev de mange ideer, forslag og kommentarer tema samlet sammen. De skal nu bruges i den videre samskabelse af fremtidens samværs- og aktivitetstilbud. Et par arbejdsgrupper blev nedsat, og til oktober kører næste runde af workshops. Dagens workshop i Nordvest viste, at der er nok at tage fat på. 

Socialudvalget skal på deres møde d. 2. december vedtage det endelige forslag til omlægning af aktivitets- og samværstilbud. 

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.