Arkivnyhed - kan være forældet

Samarbejdsaftale baner vej for færre genedage i trafikken

03.07.2015
Aftalen skal sikre en bedre fremkommelighed i København til fordel for byens mange borgere og pendlere.

Den nye vejlov giver som noget nyt landets kommuner mulighed for at udstede bøder til de graveaktører, som ikke overholder tidsfristen for et vejarbejde, eller som har for mange arbejdsdage, hvor der ikke er aktivitet inden for afspærringen. Det fremgår imidlertid ikke klart af Vejloven, hvornår det er acceptabelt, at tidsfristen overskrides, eller at der forekommer dage uden aktivitet.

Vi har alle en interesse i, at loven fortolkes og udmøntes i henhold til de vilkår, som graveaktører og vejmyndighed arbejder under i det daglige. Som kommune vil vi benytte de værktøjer, som vejloven giver os. Målet er at skabe en bedre fremkommelighed og ikke at skrabe penge ind i kommunekassen. Derfor har vi nu lavet et sæt retningslinjer, så entreprenører og ledningsejere ved, hvornår vi bruger muligheden for at pålægge en bod, siger Ivan Partov, enhedschef for gravetilladelser i Københavns Kommune.

Læs mere i pressemeddelelsen

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.