Arkivnyhed - kan være forældet

Samarbejdsaftale baner vej for færre genedage i trafikken

03.07.2015
Københavns Kommune har indgået en samarbejdsaftale med Danske Anlægsentreprenører og de største ledningsejere, HOFOR, DONG Energy og TDC.

Aftalen er parternes fælles fortolkning af vilkårene i den nye vejlov, som træder i kraft 1. juli 2015, og beskriver, hvordan kommunen som vejmyndighed fremover vil stille krav til de øvrige parter. Det skal sikre en bedre fremkommelighed i København til fordel for byens mange borgere og pendlere.

Den nye vejlov giver som noget nyt landets kommuner mulighed for at udstede bøder til de graveaktører, som ikke overholder tidsfristen for et vejarbejde, eller som har for mange arbejdsdage, hvor der ikke er aktivitet inden for afspærringen. Det fremgår imidlertid ikke klart af Vejloven, hvornår det er acceptabelt, at tidsfristen overskrides, eller at der forekommer dage uden aktivitet.

Vi har alle en interesse i, at loven fortolkes og udmøntes i henhold til de vilkår, som graveaktører og vejmyndighed arbejder under i det daglige. Som kommune vil vi benytte de værktøjer, som vejloven giver os. Målet er at skabe en bedre fremkommelighed og ikke at skrabe penge ind i kommunekassen. Derfor har vi nu lavet et sæt retningslinjer, så entreprenører og ledningsejere ved, hvornår vi bruger muligheden for at pålægge en bod, siger Ivan Partov, enhedschef for gravetilladelser i Københavns Kommune.

Allerede gode resultater

Samarbejdsaftalen beskriver i detaljer, hvordan parterne skal koordinere gravearbejderne bedre, hvilke betingelser der følger med en tilladelse, hvordan hhv. vejmyndighed og graveaktør skal håndtere tidsfrister, forlængelser og forsinkelser, og hvordan parterne skal løse evt. tvister.

Som vejmyndighed giver kommunen tilladelse til cirka 10.000 gravearbejder om året. Det kan ikke undgås at give udfordringer i trafikken, men med samarbejdsaftalen og de redskaber, vi har med den nye vejlov, kan vi langt bedre mindske generne. Vores tættere samarbejde med entreprenører og ledningsejere fungerer allerede så godt, at vi ser klare forbedringer i forhold til de foregående år, siger Ivan Partov.

Ønsker samarbejdsaftalen udbredt

Samarbejdsparterne er tilsvarende godt tilfredse med aftalen, som de har indgået med Københavns Kommune:

Et tæt og konstruktivt samarbejde mellem alle parter er helt nødvendigt for at noget så kompliceret som ledningsarbejder i København og andre store byer kan udføres med færrest mulige gener. Vi er nu enige om, hvordan de mange ledningsarbejder kan gennemføres på den mest hensigtsmæssige måde, og forhåbentlig vil andre kommuner læse og kopiere aftalen. Med samarbejdsaftalen har vi fået aftalt, hvordan vi opnår de bedste resultater til glæde for alle, der bruger vejene, men vi har også aftalt nogle spilleregler for, hvordan vi får et arbejde ind på rette spor, hvis noget ikke helt forløber som forventet, og det er også meget vigtigt, siger Niels Nielsen, branchedirektør i Dansk Anlægsentreprenører under Dansk Byggeri. 

Projektdirektør hos HOFOR, Søren Birch, deler ønsket om at få udbredt samarbejdsaftalen til de områder uden for København, som HOFOR dækker:

En velfungerende storby kræver effektiv infrastruktur. HOFOR har den mest udbredte nedgravede infrastruktur i København, og når vi skal levere både sikker og grøn forsyning af vand, varme og bygas til københavnerne, så kommer vi ikke uden om at skulle grave og skifte rør mange steder i byen. Det kan desværre ikke undgå at skabe gener for byens borgere og trafikanter, men med den nye fælles aftale får vi et godt værktøj til yderligere at optimere på vores gravearbejder og sikre bedst mulig koordinering, så generne bliver så få og kortvarige som muligt, siger Søren Birch. 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.