Arkivnyhed - kan være forældet

Samarbejde på tværs af forvaltninger skal sikre, at flere udsatte unge får en uddannelse

24.08.2016
Socialforvaltningen indstiller sammen med andre forvaltninger forslag til, hvordan udsatte unge får hjælp til at komme i uddannelse og job

Sammen med Beskæftigelses- og Integrationsudvalget samt Børne- og Ungdomsudvalget har Socialudvalget godkendt en såkaldt business case, der skal være med til at sikre, at flere udsatte unge får en uddannelse. Business casen indgår i budgetforhandlingerne for 2017, der finder sted i starten af september. 

Koordinerende indsats skal styrkes

Med forslaget etableres en fælles funktion på tværs af forvaltningerne, hvor udsatte unge kan få rådgivning og vejledning om uddannelse og job. Den fælles funktion skal også sikre, at den helhedsorienterede og koordinerede indsats på tværs af kommunes forvaltninger styrkes.

Målgruppen består af udsatte unge i alderen 18-29 år, der ikke har en erhvervs- og kompetencegivende uddannelse. Fokus vil især være på de unge, der har sager i flere forvaltninger og som dukker op igen og igen, og dermed skal have gentagne forsørgelsesydelser og påbegynder nye udgiftskrævende forløb. 

Opsøgende indsats

Som supplement til en mere sammenhængende indsats, etableres en udgående og opsøgende indsats, hvor Socialforvaltningen i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i Børne- og Ungdomsforvaltningen lokalt opsøger og skaber kontakt til udsatte unge, der ikke er i uddannelse, job eller aktivering - særligt i udsatte boligområder.

Læs mere om casen her 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.