Arkivnyhed - kan være forældet

Saltvandsindsprøjtning til fritidslivet i København

09.04.2013
En foreningspakke på 9,7 mio. kr. skal styrke det københavnske foreningsliv. Foreningspakken omfatter forbedring af foreningsfaciliteter, en omklædningsbygning i Mimersparken og etablering af Den Blå Foreningsby på Amager Strandpark.

 

Foreningspakken er en del af den politiske aftale ”Et løft til København”, som blev indgået af Socialdemokraterne, SF, Enhedslisten, De Radikale og Liberal Alliance på Rådhuset fredag den 5. april.

Foreningspakkens 9,7 mio. kr. fordeles således:

• Forbedring af offentlige lokaler til forenings brug – 3 mio. kr.

• Omklædningsfaciliteter ved Mimersparken – 3 mio. kr.

• Den blå Foreningsby – 2, 7 mio. kr.

• Energirenovering af private lokaler – 1 mio. kr. 

Forbedring af offentlige lokaler på bl.a. skoler har stået højt på Folkeoplysningsudvalgets ønskeliste længe.  I 2012 afsatte Folkeoplysningsudvalget egne midler til dette område. Dels for at skabe bedre forhold for de foreninger, der allerede bruger offentlige lokaler, dels for på sigt at få flere foreninger til at flytte fra private til offentlige lokaler.

Den politiske aftale ”Et løft til København” tilgodeser også foreningslivet på andre områder. 8 mio. kr. skal anvendes til elektronisk adgangskontrol på skoler i København. Adgangskontrol er allerede installeret på en lang række skoler og fremover bliver det hovedreglen, at foreningerne kan bruge lokalerne på skolerne uden at der skal være personale til stede.

To idrætshaller ved Lundehusskolen og Energicenter Voldparken tager også et stort skridt videre mod realisering, da der er afsat 1 mio. kr. til projektering.

 

3 mio. kr. er desuden afsat til at gøre bygningen ”Parkering København” klar til brugerne på Bavnehøj og 1,1 mio. kr. skal anvendes til at gøre ”Skurbyen” ved Karens Minde brugbar til kultur- og fritidsaktiviteter.