Arkivnyhed - kan være forældet

Sæt aftryk på fremtidens handicappolitik

26.09.2017
Kom med dine input til, hvordan København bliver den bedste by at bo i for borgere med handicap.

Muligheder og livskvalitet. Det er de gennemgående træk i Københavns Kommunes nye handicappolitik, som nu sendes i høring. Påblivhoert.kk.dk kan du give dit besyv med.

De fleste københavnere med handicap har en høj funktionsevne, bor i egen bolig og kan gennemføre en uddannelse eller et arbejde på normale eller særlige vilkår. Andre er afhængige af livslang og omfattende daglig støtte og bor derfor på botilbud. Den nye handicappolitik skal favne hele målgruppen. 

Hovedtrækkene i den nye handicappolitik

Handicappolitikken indeholder fire temaer, som alle handler om at give borgere med handicap de samme muligheder som andre københavnere og gøre dem i stand til at gribe mulighederne. 

Det gode liv handler om friheden til selv at vælge, hvad man synes, der gør livet godt at leve. Borgerne skal støttes i at blive så selvhjulpne som muligt – og gerne ved hjælp af velfærdsteknologi. Borgerne skal opleve, at der bliver taget hånd om dem – særligt i forbindelse med forandringer i deres liv. Det gode liv er også forbundet med sundhed, og derfor skal et sundt liv være tilgængeligt for alle.

Deltagelse handler om at kunne tage del i det, man ønsker, at bruge sin indflydelse og om tilgængelighed. Borgerne skal have indflydelse på deres egen sag og den hjælp, de modtager. De skal kunne øve indflydelse på den førte politik f.eks. til valg eller gennem pårørende og interesseorganisationer. Der skal være mulighed for at deltage i aktiviteter og for at blive ledsaget – gerne i samarbejde med f.eks. frivillige og foreninger. Der skal være ordentlige adgangsforhold i byens rum og bedre digital tilgængelighed.

Skole, uddannelse og beskæftigelse handler om, at alle har noget at bidrage med. Borgerne skal have de samme muligheder for skolegang og uddannelse gennem tilgængelighed, særligt tilrettelagt undervisning og flere praktikpladser. Der skal skabes et rummeligt arbejdsmarked, et styrket samarbejde med virksomheder og nye former for ansættelse. Borgerne skal have hjælpemidler mm. til at kompensere for deres handicap. 

Netværk handler om at høre til og være en del af et fællesskab. Dem, der har brug for hjælp til at blive en del af et fællesskab, skal hjælpes. De pårørende skal støttes, og der skal gøres brug af dem. Frivillige, foreninger og lokalsamfundet skal inddrages i aktiviteter for borgerne. Der skal laves nye boligformer, som forebygger ensomhed. 

Baggrund

Den nye handicappolitik er blevet til i et samarbejde mellem borgere med handicap, pårørende, politikere og medarbejdere fra de forskellige forvaltninger i Københavns Kommune. Handicappolitikken 2018-2022 skal afløse og bygge videre på den nuværende Handicappolitik 2011-2017. Efter den nye handicappolitik har været i høring og er blevet godkendt, har hver forvaltning ansvaret for at omsætte ord til handling. 

Læs indstillingen

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.