Arkivnyhed - kan være forældet

Særligt fokus på tilgængelighed ved genopretning

15.08.2016
Københavns Kommune er i fuld gang med en omfattende genopretning af byens nedslidte veje, cykelstier, fortove og broer.

Samtidig bliver det nemmere for handicappede, ældre og forældre med barnevogne at komme nemt og sikkert rundt i byen

Der er i disse år stort politisk fokus på behovet for en velfungerende og velvedligeholdt infrastruktur, og derfor har man fra politisk side afsat penge til en række genopretningspakker. Der er til dato bevilget i alt lidt over 1. mia. kr. til genopretning.

Flere steder i byen udfører man helhedsgenopretning af vejstrækninger. Det vil sige, at nedslidte vejstrækninger renoveres fra husfacade til husfacade, således at de nedslidte fortove og cykelstier genoprettes samtidig med kørebanen. Metoden er økonomisk effektiv og minimerer de trafikale gener for fremkommeligheden i forbindelse med anlægsarbejderne.

I forbindelse med genopretningen i byen, har Teknik- og Miljøforvaltningen haft fokus på at forbedre tilgængeligheden for de handicappede og ældre. For når forvaltningen har genoprettet de strækninger i byen, hvor veje og fortove er i dårligst stand, har man nemlig i samme ombæring foretaget tiltag for at forbedre tilgængeligheden for denne gruppe.

'Vi har endelig fået sat genopretning af byens veje, fortove og cykelstier højt på den politiske dagsorden. Det er til gavn for alle københavnere. Når vi genopretter byens nedslidte infrastruktur, opgraderer vi den samtidig, så den lever op til de nutidige standarder for tilgængelighed, så det bliver nemmere og mere sikkert for ældre, handicappede og børnefamilier at færdes i byen,” siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL).

Lokalformand for Dansk Handicap Forbund i København Hans Jørgen Møller er glad for kommunens særlige fokus på at forbedre tilgængeligheden for de handicappede: ”Det er til stor gene for mennesker i kørestol, når de skal køre henover knækkede fliser og brosten. Det hindrer ganske enkelt fremkommeligheden, da det oftest kan være decideret umuligt at passere knækkede, ujævne fliser og brostenspassager. Det betyder, at vi kan være tvunget til at køre ned på cykelstien – hvis der da er sådan en. Men med kantstene og få nedkørsler, er det langt fra optimalt. Derfor er vi glade for, at kommunen laver tiltag, der forbedrer tilgængeligheden for de handicappede, når de alligevel er i gang med at genoprette forholdene på veje og fortove.”

Opgraderingen til nutidige standarder betyder blandt andet, at der på steder med brosten bliver lagt et bånd af såkaldte bodursten i granit, der er nemmere at køre henover, for de mennesker der sidder i kørestol, bruger rollator eller har en barnevogn med. Derudover har forvaltningen også forbedret tilgængeligheden for blinde og svagtseende ved at etablere såkaldte taktilfliser i belægningen ved fodgængerovergange og busstoppesteder. Taktilfliser har knopper i overfladen og bliver anvendt som hjælp for blinde og svagtseende til at orientere sig, markere gangforløb og gøre opmærksom på forhindringer eller farer. Desuden er der i forbindelse med prioriteringen af nedslidte fortove til genopretning skelet til, hvor der ligger hospitaler, plejehjem og børneinstitutioner, for at sikre en forbedret tilgængelighed foran disse steder.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.