Arkivnyhed - kan være forældet

Sådan sikrer du dig mod skader efter skybrud

29.05.2017
Flere store skybrudsprojekter er gennemført det seneste år, men vil du helt undgå vand i kælderen, skal du selv sikre din bolig.

Endelig er sommervarmen nået til København. De fleste forbinder det lune vejr med is, sol og strandture, men med temperaturen stiger også risikoen for skybrud og oversvømmede kældre. Det er Teknik- og Miljøforvaltningen og hovedstadens forsyningsselskab, HOFOR, som har ansvaret for at sikre byens infrastruktur mod skybrud, men det er din opgave at sikre din bolig. Det er derfor en god idé at give boligen et skybrudstjek allerede nu, for når først regnen øser ned, er det ofte for sent, og så kan det blive rigtig dyrt.

'Vi arbejder løbende på at sikre byens veje og pladser, men vi kan ikke helt undgå problemer, når vi bliver ramt af de store skybrud. Hvis københavnerne vil undgå vand i kælderen og ødelagte ejendele, er det derfor vigtigt, at de sikrer deres ejendomme og kældre mod vandmasserne, inden skybruddet rammer,' siger centerchef i Teknik- og Miljøforvaltningen Lene Mårtensson og fortsætter:  

'Ved skybrud ser vi ofte kloakvand, som stiger op gennem afløb, fordi kloakkerne bliver overfyldte, så det er en god idé at få afkoblet kloakafløb i kælderen og installeret højvandslukkere i risterne. Mange skader skyldes også små ting, som tilstoppede afløb, riste og tagrender, så det vil jeg vil også anbefale, at man kigger på'.

Københavns Kommune og HOFOR arbejder løbende med at skybrudssikre byen, og sidste år blev en ny klimatilpasset version af Sankt Annæ Plads indviet, ligesom byens første skybrudstunnel, der skal lede regnvand fra hele ydre Østerbro ud i Øresund, blev færdiggjort. København får i de kommende år flere skybrudstunneler, som i kombination med de såkaldte overfladeløsninger vil sikre byen under skybrud. Overfladeløsninger indretter byens veje, så de kan bruges til at bortlede og tilbageholde vand på overfladen frem for at det sendes ned i kloakkerne. På den måde aflastes kloakkerne, og samtidig kan vandet bruges til at skabe flere grønne områder i byen. Tåsinge Plads på Østerbro samt Sankt Annæ Plads og Israels Plads i Indre By er alle eksempler på, hvordan regnvandet kan bruges til at skabe merværdi i byrummet.

 

Fakta om skybrud

 • Det kategoriseres som et skybrud, når der falder 15 mm nedbør eller mere på 30 minutter.
 • København har været ramt af skybrud i 2010, 2011, 2013, 2014, 2015 og 2016.
 • Skybruddet i 2011 forårsagede ødelæggelser for mere end 6 mia. kr.

Det skal du gøre, når skybruddet rammer:

 • Lukke vinduer og døre.
 • Fjerne ejendele fra kældergulvet og sætte dem højere op.
 • Slå de elektroniske apparater, der er i risiko for at blive ramt af oversvømmelse, fra, så de ikke kortsluttes.
 • Tætne rør og kabler uden på huset.
 • Har du brug for akut hjælp, hvis vandet fx bliver livsfarligt, så ring 112.
 • Hvis du ser et kloakdæksel, som er røget af, så kontakt HOFOR på 33 95 33 95.
   

Giv et praj om skybrud

Københavns Kommune giver desuden mulighed for, at du kan indmelde mindre lokale oversvømmelser efter skybrud via Giv et praj. Modsat øvrige praj er det ikke hensigten, at skybrudsprajene skal få kommunen til at rykke ud og håndtere disse oversvømmelser. Prajene skal alene bruges til at give kommunens klimafolk så stort og detaljeret et overblik over oversvømmelser og skybrudsskader som muligt. På den måde kan du bidrage til kommunens langsigtede arbejde med at skybrudssikre København.

Muligheden for at give et skybrudspraj aktiveres kun, når der har været et skybrud. Så kommer der et banner frem i toppen af Giv et praj-hjemmesiden, www.givetpraj.kk.dk, som du kan benytte.

Sådan kan du sikre dig, inden skybruddet rammer

Inden der kommer kraftige regnskyl, kan du selv forebygge skader i din bolig. Forsøg at forudsige ulykken før den sker – dan dig et overblik over, hvor vandet kan komme fra (døre, lyskasser, toilet, gulvafløb, misvedligeholdt mur etc.), så du ved, hvad du skal være opmærksom på, når regnen falder.

På kortere sigt bør du:

 • Have gummihandsker og gummistøvler (eventuelt vaders) klar. Det er vigtigt at undgå hudkontakt med eventuelt spildevand, som kan komme ind i kælderen eller ud på gaden fra afløb og kloakker.
 • Anskaffe sandsække til at dække gulvafløb og stoppe i toiletter eller til at bygge en midlertidig dæmning foran kældernedgange. Sandsække er tunge og gode til at stoppe vandet.
 • Opbevare dine ejendele over gulvhøjde og gerne i reoler af ikke-organisk materiale, så reolerne efterfølgende kan desinficeres.
 • Stille elektriske apparater, fx vaskemaskine og tørretumbler, på sokler, så de ikke bliver ødelagt.
 • Tjekke at udendørs riste, afløb og tagrender ikke er stoppede til af blade og snavs.

På længere sigt kan du

 • Anlægge kanter eller forhøjninger rundt om kældernedgange og lyskasser .
 • Anlægge fald væk fra bygningen, så vandet ikke naturligt løb hen til din bygning .
 • Installere højvandslukker for at undgå at tilbageløb fra kloakken ender hos dig.
 • Anskaffe viden om tidligere oversvømmelser fra forsikringsselskab eller tidligere ejer.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.