Arkivnyhed - kan være forældet

Sådan går det med handleplanen for de socialpsykiatriske botilbud

12.10.2016
Socialforvaltningen er kommet langt med flere af de initiativer, som Socialudvalget fik forelagt den 18. maj i en handleplan.

Handleplanen, som kom i kølvandet på et drab på en medarbejder på Lindegården,  indeholder 23 initiativer, og nogle af initiativerne er forvaltningen kommet langt med. Bl.a. er sikkerheden på Lindegårdshusene optimeret, samarbejdet med Region Sjælland og Region Hovedstaden er forbedret, og regeringen er kommet med et udspil til mellemformstilbud.

Socialforvaltningen arbejder videre med alle 23 initiativer, men har særlig fokus på disse nedenstående punkter. 

1)    Løsninger for de 35 borgere på Københavns Kommunes socialpsykiatriske botilbud, som udgør den største sikkerhedsrisiko – bl.a. er regeringen kommet med udspil om et såkaldt mellemformstilbud til de 35 risikofyldte borgere.
2)    Revidering af omstillingsplanen, så den tager bedre højde for behovet for tilbud til målgruppen og muliggør en øget specialisering. 
3)    Efterlevelse af Arbejdstilsynets og Socialtilsynets påbud og koordinering mellem de to tilsyn. 
4)    Forebyggende indsatser – bl.a. Brøset Violence Checkliste og Low Arousal.
5)    Sikkerhedskontrol – der er ikke fundet fejl i sikkerhedsprocedurerne på Lindegårdshusene, der udgør en sikkerhedsrisiko for beboere eller medarbejdere, siden 9. juni 2016.
6)    Udarbejdelse af fælles retningslinjer for sikkerhed med lokale tilpasninger på tværs af de socialpsykiatriske bosteder.
7)    Fortsættelse af de tætte dialoger med politi, Kriminalforsorgen og regionerne. 
8)    Input til den nationale debat om behov for justering af lovgivning – Socialforvaltningen er i løbende dialog med KL, Danske Regioner og de relevante ministerier. 

Du kan læse mere om de udvalgte punkter her 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.