Arkivnyhed - kan være forældet

Så er det tid til at vælge skole

07.11.2016
Fra i dag skal københavnske forældre skrive deres børn op til skolestart 2017.

Med kampagnen ”Folkeskolen – højt til loftet” slår overborgmester Frank Jensen (S) og børne- og ungdomsborgmester Pia Allerslev (V) et slag for at vælge folkeskolen, når københavnske forældre fra i dag skal skrive deres børn op til skolestart 2017. 

Det går fremad for folkeskolerne i København. Karaktererne er steget siden 2014, eleverne trives, og tre ud af fire elever er meget glade for deres lokale folkeskole.

Til næste skoleår skal over 6000 københavnske børn skrives op til skole. Den positive udvikling i folkeskolen er et vigtigt argument overfor byens forældre, når de fra i dag og de næste tre uger frem skal vælge, hvilken skole deres barn skal gå i. Det mener overborgmester Frank Jensen og børne- og ungdomsborgmester Pia Allerslev, der i denne uge skyder kampagnen ”Folkeskolen – højt til loftet” i gang.

”Folkeskolen tilbyder et unikt fællesskab, hvor lokalområdets børn får venner for livet på tværs af samfundslag. Derfor håber jeg, at endnu flere forældre vil se deres lokale folkeskole som det naturlige førstevalg for deres barn,” siger Københavns overborgmester Frank Jensen, der påpeger, at København de sidste år har satsets massivt på at give privatskolerne kamp til stregen:  

”De sidste år har vi sat alle kræfter ind på at løfte folkeskolen. Vi har sendt milliarder efter at helhedsrenovere og bygge nye skoler, så københavnske skolebørn får gode og moderne rammer til leg og læring, og til at uddanne vores skoleledere, så de kan vise vejen og få det fulde udbytte af skolereformen. Det er så utroligt vigtigt, at vores fælles skole fungerer – at det går fremad, at folkeskolen står stærkt fagligt, og at eleverne trives,” siger Københavns overborgmester Frank Jensen.

Kampagnen sætter fokus på, at folkeskolen styrker det enkelte barn og giver børnene de bedste muligheder for at blive det, de drømmer om. Samtidig skal kampagnen minde forældrene om, at det nu er tid til at skrive deres barn op i den lokale folkeskole.

Folkeskolen er det primære valg i København 
I år begyndte 77 procent af Københavns børn i en folkeskole, og 23 procent i en privatskole. Den fordeling har ligget stabilt de sidste fem år. 

”Folkeskolen har plads til alle og rum til, at det enkelte barn kan udvikle sig, og det håber jeg, at forældre har med i deres overvejelser, når de skal vælge skole i København til deres barn,” siger børne- og ungdomsborgmester Pia Allerslev (V), som også peger på, at eleverne klarer sig bedre og bedre fagligt: 

”De københavnske folkeskoleelever bliver fagligt dygtigere - det kan vi igen i år se på resultaterne for afgangsprøverne – og så er de glade for deres lærere og kan i det hele taget lide at gå i skole. Vi har meget dygtige lærere i folkeskolen i København, som hver dag leverer et kæmpe stykke arbejde for, at eleverne lærer så meget som muligt og trives i skolen,” siger Pia Allerslev:

Forældre i Københavns Kommune kan fra den 7.- den 27. november skrive deres barn ind i en af Københavns folkeskoler på www.kk.dk/skoleindskrivning. 

 

Kontakt:

 • Overborgmester Frank Jensen via presserådgiver Susan Norsker på tlf. 21347504 eller mail f59u@okf.kk.dk
 • Børne- og ungdomsborgmester Pia Allerslev via pressechef Anni Lundqvist på tlf. 25 26 41 63 eller mail EC5Q@buf.kk.dk

Fakta om kampagnen:

 • Kampagnen kører i ugerne 45-47 og omfatter bl.a. en Facebookvideo, plakater i byrummet, i Københavns daginstitutioner og på skoler samt særligt kampagnematerialer på byens biblioteker.
 • Kampagnens video og billeder er taget på tre københavnske folkeskoler; Kirkebjerg Skole, Amager Fælled Skole og Guldberg Skole.

Fakta om Københavns folkeskoler

 • Til skoleåret 2017/2018 er der mellem 6.000-6.500 børn, som skal indskrives i skole
 • I 2016 er 4.665 børn begyndt i den københavnske folkeskole. Det svarer til, at 77 procent af de skoleparate børn i København er begyndt i en folkeskole, og 23 procent i en privatskole.
 • Der er fremgang i de københavnske folkeskolers resultater, hvilket ses i en stigning i gennemsnittet fra 6,4 i 2014 til 6,8 i 2016. Landsgennemsnittet er 7,0.
 • De sidste fem år har der været støt fremgang i karaktergennemsnittet for de 20 procent af eleverne, der fagligt står svagest.
 • Størstedelen af eleverne i folkeskolen trives socialt, og knap tre ud af fire elever er meget glade for deres skole.
 • Sygefraværet blandt de københavnske lærere er faldet fra 14,4 dagsværk i skoleåret 2014/2015 til 11,7 dagsværk i skoleåret 2015/2016.
 • Siden 2010 er der afsat 3,2 mia. kr. til totalrenovering af 51 folkeskoler. Kun 9 skoler mangler, for at samtlige skoler, der har et totalrenoveringsbehov, er renoveret.
 • Siden 2010 er folkeskolerne udvidet med i alt 26 spor for 2.7 mia. kr., og der er samtidig afsat midler til at etablere i alt 3 nye skoler med i alt 8 nye skolespor for samlet 1,2 mia. kr.

Lokale skoler, som oplever fremgang

Mange skoler (distriktsskoler) oplever, at flere og flere af lokalområdets børn vælger dem til. Det viser helt nye tal. Som eksempler kan nævnes:

 • Grøndalsvængets Skole, Nørrebro/Bispebjerg: I skoleåret 2015/2016 valgte 58,8 procent af distriktets børn skolen til i skoleåret 2016/2017 er tallet steget til 70,2 procent  
 • Nørre Fælled Skole, Østerbro: I skoleåret 2015/2016 valgte 40,4 procent af distriktets børn skolen til i skoleåret 2016/2017 er tallet steget til 49,4,2 procent  
 • Vesterbro Ny Skole, Vesterbro: I skoleåret 2015/2016 valgte 59,4 procent af distriktets børn skolen til i skoleåret 2016/2017 er tallet steget til 67,4 procent 
 • Dyvekeskolen, Amager: I skoleåret 2015/2016 valgte 52,2 procent af distriktets børn skolen til i skoleåret 2016/2017 er tallet steget til 59,6 procent.   
 • Korsager Skole, Brønshøj: I skoleåret 2015/2016 valgte 62,1 procent af distriktets børn skolen til i skoleåret 2016/2017 er tallet steget til 65,9 procent 
 • Christianshavns Skole, Indre By: I skoleåret 2015/2016 valgte 70,5 procent af distriktets børn skolen til i skoleåret 2016/2017 er tallet steget til 76,2 procent  

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.