Arkivnyhed - kan være forældet

Søg om midler i Puljen for frivilligt socialt arbejde

11.06.2015
Frivillige organisationer, foreninger og andre, der understøtter den frivillige indsats i København, kan søge om økonomisk støtte.

Det er de såkaldte § 18-midler, som frivillige i Københavns Kommune kan søge om. 
I år prioriterer Københavns Kommune 15 procent af § 18-puljen til 3-årige projekter. Ved fordelingen af disse 15 procent vil frivillige organisationer, der ønsker at indgå i samskabelsesprojekter med Socialforvaltningen, blive prioriteret. 

Der stilles følgende betingelser for at opnå økonomisk støtte:

  • Det frivillige sociale arbejde skal foregå i Københavns Kommune for københavnere
  • Der skal være frivillige tilknyttet projektet
  • Der skal være tale om en social indsats, der kan supplere eller udvikle Københavns Kommunes egen virksomhed inden for det social- og sundhedspolitiske område, herunder sundhedsfremmende initiativer.

Kig forbi Informationsmøde til § 18-midlerne
Socialforvaltningen og Kontaktudvalget for Frivilligt Socialt Arbejde i København holder informationsmøde om ansøgning til § 18-midlerne to dagen. 

  • mandag d. 29. juni 2015 kl. 17-19 
  • onsdag d. 19. august 2015 kl. 17-19

Begge informationsmøder afholdes i i Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, 1. sal, 2300 København S. Lokalet hedder Verdensrummet. 

Hvordan ansøger man?
Ansøgningsrunden åbner mandag d. 29. juni 2015 og ansøgningsskema kan hentes på Københavns Kommunes hjemmeside www.kk.dk/paragraf18

Ansøgning om tildeling af økonomisk støtte modtages frem til tirsdag d. 1. september 2015 kl. 12.00. Ansøgningen sendes til mail: paragraf18@sof.kk.dk 

Spørgsmål til ansøgningsprocessen kan rettes til:
Socialforvaltningen
Center for Politik
Tlf.nr.: 20 53 61 56 
E-mail: paragraf18@sof.kk.dk

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.