Arkivnyhed - kan være forældet

Særlig indsats for unge hjemløse

30.10.2015
Siden marts 2015 har Socialforvaltningen arbejdet med en særlig indsats for unge hjemløse og unge som er i risiko for at blive hjemløse.

Indsatsen hedder ”Ungeprojektet” og har fokus på forebyggelse og tidlig indsats over for udsatte unge mellem 17-24 år. 

Ungeprojektet har fokus på at sikre de unge en god overgangen til livet som voksen. Det betyder, at de unge skal modtage tilstrækkelig støtte til at håndtere deres sociale problematikker, deres boligsituation og støtte til at komme i uddannelse eller beskæftigelse.

SFI hjemløsetælling fra 2015 viser, at omkring 200 unge københavnere mellem 18 og 24 år lever som hjemløse.

Fælles for de hjemløse unge er, at en stor andel af gruppen lever med psykiske problemer og misbrugsproblemer, der skal tackles i hverdagen. Desuden er mere en hver anden ung tidligere anbragt, hvilket også betyder, at de har behov for ekstra støtte i overgangen fra ung til et stabilt voksenliv.

Ungeprojektet løber over tre år og har løbende kapacitet til at have 80 unge tilknyttet. Det er forventningen, at ca. 135 unge fra 2015-2017 har modtaget støtte fra Ungeprojektet. 

Ungeprojektet følger tre spor:
1)    Styrket og tværgående myndighedsindsats
2)    Intensiv bostøtte gennem Housing First metoder 
3)    Opsøgende indsats i samarbejde med eksterne aktører på området

Den styrkede myndighedsindsats går ud på, at den unge får en fast myndighedskoordinator, der fungerer som ansvarlige kontaktperson. Kontaktpersonen sørger for, at der holdes minimum tre netværksmøder om året, hvor den unge deltager sammen med relevante repræsentanter fra fx Ungdommens Udannelses Vejledning, Jobcentret og Socialforvaltningen. Desuden deltager en person fra den unges netværk.

Status 1. oktober er, at 69 unge hjemløse er tilknyttet indsatsen. Erfaringerne fra de unge, der er i gang, er meget positive. Netværksmøderne giver ejerskab over den fælles indsats, mens den tætte relation til kontaktpersonen også understøtter en positiv udvikling. 

Den intensive bostøtteindsats består af to bostøttemedarbejdere, der samme med de unge arbejder ud fra metoden Critical Time Intervention (CTI). I en 9 måneders periode får den unge intensiv støtte, både af praktisk og pædagogisk karakter. Indsatsen skal støtte den unge i at kunne få en hverdag til at fungere i egen bolig og være i stand til at fastholde boligen. Status 1. oktober er, at 14 unge er kommet i egen bolig med bostøtte. 

Den opsøgende indsats har fokus på at komme i kontakt med de unge, som kommunen ikke i forvejen har kontakt til, og skal sikre, at der bygges bro mellem de tilbud der findes til målgruppen på tværs af offentlige, private og frivillige aktører. Blandt andet er der i Ungeprojektet et tæt samarbejde med Kofoeds Kæder og Ombold, som er med til at øge de unges deltagelse i sociale aktiviteter og på den måde blive en del af et eller flere fællesskaber. 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.