Arkivnyhed - kan være forældet

Sådan skal Socialforvaltningen undersøge borgernes tilfredshed

10.12.2014
Socialudvalget har nu besluttet rammerne for, hvordan Socialforvaltningen fremover skal undersøge borgernes tilfredsheds med den hjælp...

...de får. Undersøgelserne skal hjælpe Socialforvaltningen med at udvikle og forbedre sine ydelser gennem øget borgerinddragelse.

Undersøgelserne skal gennemføres af ca. 295 enheder/tilbud og består af to dele:

  • Et kort spørgeskema vedrørende borgerens overordnede kontakt med Socialforvaltningen  
  • Supplerende undersøgelser med lokalt udviklede spørgsmål af relevans for de enkelte enheder/tilbud.

Spørgeskemaerne er udviklet i samarbejde med eksperter, og vil blandt andet rumme spørgsmål om, hvordan borgeren oplever deres sagsbehandlingsforløb og relation til medarbejdere, samt deres oplevelse af inddragelse og anerkendelse. For at støtte enheder/tilbud i at udvikle lokale spørgsmål udarbejder forvaltningen en værktøjskasse med metodevejledninger og spørgsmålskatalog.

Brugertilfredshedsundersøgelserne vil blive gennemført i første halvår af 2015, og det samlede resultat forventes færdigt inden udgangen af september 2015. Det vil være muligt for borgere at få hjælp til at besvare undersøgelsen.

Læs mere om brugertilfredshedsundersøgelsen

Baggrund

Øget brugertilfredshed er et af Socialudvalgets ni politiske pejlemærker, og udvalget besluttede tidligere i år, at Socialforvaltningen i højere grad skal arbejde systematisk med at undersøge brugertilfredshed for bedre at kunne følge med i, hvordan borgerne oplever kontakten med forvaltningen.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.