Arkivnyhed - kan være forældet

Sådan skaber vi flere job i København

06.05.2013
 • ""
København skal forbedre forholdene for sine erhverv. Byen skal også udnytte jobpotentialet bedre hos de små og mellemstore virksomheder.

Derfor kommer en ekspertgruppe med Børsens tidligere chefredaktør Leif Beck Fallesen i spidsen nu med en række anbefalinger, der kan gøre det lidt nemmere at være erhvervsdrivende i København.

En årlig vækst på fem procent og 20.000 nye private job frem mod 2020. Det er nogle af de ambitiøse mål, som København har for erhvervsudviklingen i hovedstaden. Derfor har Københavns Kommune nedsat en ekspertgruppe, som nu kommer med forslag til, hvordan København kan gøre det lettere for små- og mellemstore virksomheder at skabe vækst og nye arbejdspladser.

Bedre adgang til kommunens udbud, fleksible regler for erhvervsparkering og lavere erhvervsgebyrer, det er blot nogle af de redskaber, ekspertgruppen anbefaler Københavns Kommune at gøre brug af. Andre anbefalinger tæller etableringen af en iværksætterby i København og en videreudvikling af en bedre og mere ensartet servicekultur overfor erhvervslivet i kommunen.  Ekspertgruppen vurderer, at der kan skabes op til 5.000 ekstra job, hvis anbefalinger føres ud i livet.

”De mindre virksomheder er ekstremt vigtige for at skabe vækst og arbejdspladser i København. Nu skal vi se grundigt på gruppens anbefalinger, og så skal vi sætte nye initiativer i søen, der kan få de københavnske virksomheder til at vokse hurtigere”, siger overborgmester Frank Jensen (S) og fortsætter:

”København har de sidste tre år gjort meget for at gøre det nemmere at drive virksomhed i byen, men der er stadig rum for forbedringer. Det er min ambition, at det skal være mere attraktivt at drive forretning i København, og kommunen skal udnytte alle muligheder og skrue på de knappe vi har for at hjælpe virksomhederne til at skabe vækst og derigennem nye job”.

Virksomheder med mindre end 250 ansatte udgør 99 procent af virksomhederne i Købehavn og beskæftiger over 100.000 københavnere. Ekspertgruppens arbejde viser, at mange små virksomheder oplever kommunen som langsommelig og bureaukratisk. Den opfattelse har Københavns Kommune en klar ambition om at ændre med afsæt i ekspertgruppens anbefalinger.

”Københavns Kommune har som en stor offentlig aktør alle muligheder for at skabe bedre rammer for små- og mellemstore virksomheder. København skal sænke afgiftsniveauet, så dækningsafgiften kommer på niveau med Aarhus, og iværksættermiljøerne skal styrkes. Det vil skabe vækst og job i København og resten af landet,” siger Leif Beck Fallesen, Københavns Kommunes rådgiver i erhvervsforhold. 

”Jeg er glad for den styrkede dialog mellem Københavns Kommune og erhvervslivet. Dialog er forudsætningen for at kende hinandens ønsker og forudsætninger. Jeg er sikker på, at kommunen kan imødekomme flere af erhvervslivets ønsker. Og jeg håber, at erhvervslivet vil støtte op om vores politiske arbejde med grøn omstilling og bedre uddannelsesmuligheder for de unge,” siger teknik- og miljøborgmester Ayfer Baykal (SF).

Download ekspertgruppens anbefalinger, rapporten "Flere job i København" (2013), nederst på siden.

Yderligere information:

Kristian Holmelund Jakobsen, Københavns Kommune, 3366 2681, zv6m@okf.kk.dk

Fakta 

Ti konkrete anbefalinger:

 • København skal sikre SMV'er bedre adgang til kommunens udbud
 • København skal lave en kulturændring i kommunen, så professionel virksomhedsservice tænkes ud i alle led
 • København skal skabe mere fleksible regler for erhvervsparkering
 • København skal koble erhvervs- og beskæftigelsesindsatsen tættere
 • København skal slå jobcentrenes virksomhedsservice sammen med Erhvervsservice.
 • København skal skabe Scale-up Hubs  – koncentrerede iværksættermiljøer for vækstiværksættere
 • København skal sammen med private investorer sikre billigere husleje til iværksættere.
 • København skal lave innovationspartnerskaber med virksomhederne
 • København skal gå i spidsen for et vækstpartnerskab med arbejdsmarkedets parter om manglen på praktikpladser og faldende søgning til erhvervsuddannelserne
 • Københavns erhvervsgebyrer skal på niveau med Aarhus

Vækst og virksomheder i København:

 • De mindre og mellemstore virksomheder (virksomheder med mindre end 250 ansatte) i København beskæftiget 100.000 personer og udgør 99 % af virksomhederne i kommunen.
 • De mindre og mellemstore virksomheder oplevede i perioden 2000-2010 et fald i beskæftigelsen på 3 %.
 • Mikrovirksomhederne (virksomheder med mindre end 10 ansatte) havde i perioden 2000-2010 en fremgang i beskæftigelsen på 9 % og beskæftigede i 2010 28.000 personer. Antallet af mikrovirksomheder voksede med 21 % i perioden.
 • De store virksomheder i København (virksomheder med mere end 250 ansatte) beskæftiger 120.000 medarbejdere. De tegner sig for den største fremgang i omsætningen med 36,6 % i perioden 2000-2010, men har i samme periode fået 6 % færre ansatte.

Medlemmer af ekspertgruppen:

 • Københavns Kommunes rådgiver i erhvervsforhold, Leif Beck Fallesen
 • Per Engsø Larsen fra Engsø Gruppen a/s
 • Peter Høngaard Andersen fra Lundbeck
 • Charlotte Mark fra Microsoft Development Center
 • Tom Lindquist fra Høyrup og Clemmensen

Kontakt