Arkivnyhed - kan være forældet

Sådan håndterer du uafhentet affald

28.04.2015
Find råd til, hvordan du skal forholde dig med affald, der endnu ikke er afhentet.

Det gør du med dit uafhentede affald:

  • Sorter organisk og ikke organisk for sig, og prioritér at holde det organiske affald væk fra rotter. Stil hellere poser med ikke organisk affald på jorden, hvis det kniber med pladsen.
  • Hvis din affaldsspand er fuld, så undlad at sætte fyldte affaldsposer direkte på jorden. Stil dem i stedet oven på affaldspanden.
  • Forsegl affaldet. Gerne med ekstra tykke affaldsposer og bind altid knude på.

Særligt i forhold til dagrenovation
Affaldsbeholdere som er kørt frem til tømning, skal køres tilbage på plads. Evt. ekstra affald skal i plastsække og stilles ved beholderen. Husk at lukke sækkene. Al dagrenovationsaffald vil blive taget med på første, normale tømmedag, efter konflikten er slut.

Særligt ift. villaer
Have- og papirbeholdere skal sættes tilbage på matriklen. Skraldemændene vil hente beholderne til tømning når konflikten er slut. Der vil blive oprenset hurtigst muligt, dog vil dagrenovationen blive prioriteret.

Storskrald, der er stillet frem på offentligt fortov skal enten sættes tilbage på matriklen eller afleveres på en af genbrugsstationerne på Borgervænget, Bispeengen, Kulbanevej, Vasbygade eller Vermlandsgade. Der modtages ikke dagrenovation på genbrugsstationerne.

Hvad med rotter og andre dyr?
Rotter kommer ikke alene, fordi der står affald. Rotter kommer kun op på gadeplan, hvis der er en fejl på en kloak i nærheden af affaldet. Ræve og fugle kan dog nemt komme til affaldet og ødelægge sække for at få adgang til mad.

Hvorfor bliver der ikke indsamlet affald?
Arbejdsnedlæggelsen skyldes uenighed i forhandlingerne mellem de skraldemænd, der i dag er ansat hos M. Larsen Vognmandsfirma, og deres kommende arbejdsgiver City Renovation, som den 1. maj overtager kontrakterne på Østerbro og Nørrebro fra M. Larsen. Københavns Kommune