Arkivnyhed - kan være forældet

Ringe skolekundskaber udsætter unges uddannelsesstart

16.06.2014
Knap et halvt år efter at kontanthjælpsreformen trådte i kraft, viser erfaringer fra København, at de fleste unge uden uddannelse har brug for hjælp og opkvalificering, før de kan komme i gang med at tage en uddannelse.

Test viser, at tre ud af fire ikke kan læse, skrive eller regne på niveau med folkeskolens niende klasse. Det betyder, at de mangler faglige kvalifikationer for at gå i gang med fx en erhvervsuddannelse med det samme.

I København er der i runde tal 5.000 personer under 30 år på uddannelseshjælp, der ved årsskiftet afløste kontanthjælp for unge uden uddannelse.

Cirka 200 unge er såkaldt åbenlyst uddannelsesparate og klar til at gå i gang med en uddannelse med det samme. Næsten 2.000 har brug for opkvalificering og afklaring af uddannelsesvalg, før de kommer på skolebænken. 2.800 har problemer af social eller psykisk karakter og skal have en systematisk og koordineret indsats, før det kan komme på tale, at de skal tage en uddannelse.  

Oplevelser fra folkeskolen skræmmer

Siden nytår har Jobcenter København testet unge ydelsesmodtagere i læsning og matematik. 75 % har behov for forberedende voksenundervisning (FVU) i dansk og regning eller skal udredes for ordblindhed.  

”Det er en stor udfordring at få denne gruppe opkvalificeret til ordinær uddannelse. De unge vil gerne hjælpes på vej, men mange har lidt nederlag i folkeskolen og er skræmte over for alt, der bare minder dem om skole og almindelig undervisning”, siger afdelingschef Sabine Woldgast fra Ungecentret under Jobcenter København.

De unge bliver screenet med en test, som Undervisningsministeriet har udviklet. Ifølge afdelingschefen er især matematikprøven svær, og den kan være med til at give et skævt billede af de unges færdigheder.

”Vi har efter en indkøringsfase anlagt en fleksibel strategi, hvor vi altid visiterer unge med behov for at forbedre deres basale kompetencer til FVU, men vi strækker os langt for at komme de unge i møde. Hvis en ung har et mindre godt resultat i fx matematik, men brænder for en uddannelse, hvor matematik fylder meget lidt, arbejder vi videre sammen med den unge om en uddannelsesplan, der lægger sig op ad den unges ønsker”, siger hun.

Struktur og faste rammer

På Center for Kompetence og Brobygning (CKB) hjælper man de unge, så de bliver klar til at træffe et uddannelsesvalg og gennemføre en uddannelse.

”Vores gruppe af unge er meget bred, og en del har udover faglige udfordringer også personlige og sociale barrierer. Andre kommer fra hjem, hvor man aldrig har talt uddannelse. Vi lægger vægt på at inkludere alle og siger fra starten, at vi vil de unge og forventer noget af dem, ligesom de kan forvente noget af os. Den faglige undervisning bliver tilrettelagt på en måde, så de unge hurtigt får nogle succesoplevelser”, siger afdelingschef Jette Volther.

Forløbet hos CKB kan være en kombination af traditionel undervisning i dansk og matematik med indlagte praktikophold, hvor de unge prøver forskellige job eller brancher, så de kan se meningen med at skulle tage en uddannelse.

CKB’s pædagogiske principper går ud på at give de unge nogle holdepunkter og reducere mængden af valg, de skal forholde sig til.

”Vi kan se, at mange af de unge fungerer bedst, når der er en klar struktur og genkendelighed i deres forløb. Nogle gange er de unge ikke i stand til hel basal adfærd som at sidde stille på en stol og tage bogen frem. Det er ikke manglende vilje, men en del unge kan ikke koncentrere sig og lader sig let forstyrre”, siger Jette Volther.

 

Yderligere oplysninger:

Afdelingschef Sabine Wolgast, JKU

sb39@bif.kk.dk, 29997993

Afdelingschef Jette Volther, CKB

G093@bif.kk.dk, 26125708