Arkivnyhed - kan være forældet

Ringbo opdeles i tre forskellige botilbud

30.10.2014
Første januar 2015 bliver det socialpsykiatriske botilbud Ringbo lukket.

I stedet bliver der etableret tre midlertidige botilbud i Ringbos nuværende bygninger. Beboerne i de tre midlertidige botilbud skal i 2016 flytte til tre nybyggede botilbud i København.

På et møde i går besluttede Socialudvalget principperne og tidsplanen for etableringen af de midlertidige botilbud og lukningen af Ringbo.

Det blev blandt andet vedtaget at:

  • Man samler borgere med problematisk misbrug i ét botilbud. Derved kan man i højere grad sikre, at alle beboere får den rette omsorg og behandling.
  • Der skabes sammenhæng mellem flytningen internt på Ringbo og flytning fra Ringbo. Det vil sige, at de tre grupper beboere, der kommer til at bo i de midlertidige botilbud, så vidt muligt vil være de samme som dem, der skal bo på de nye botilbud i København.

Baggrund
Borgerrepræsentation godkendte i budgettet for 2012, at det socialpsykiatriske botilbud Ringbo lukkes, så beboerne kan flytte ind i tre nye og mere tidssvarende botilbud i København i 2016. I maj 2014 besluttede Socialudvalget at fremrykke lukningen af Ringbo, så botilbuddet allerede ophører med at eksistere pr. 1.1.2015, og at der i stedet oprettes tre separate og midlertidige botilbud i Ringbos bygninger.

De tre midlertidige botilbud bliver:

  • Et botilbud for beboere med sindslidelse og omfattende misbrug
  • Et botilbud for beboere med sindslidelse og somatisk plejebehov, der ikke har et omfattende misbrug
  • Et botilbud for beboere med sindslidelse uden et omfattende misbrug, der kan bo mere selvstændigt – i dette tilbud bliver der et hus til borgere uden misbrug.

Lukningen af Ringbo blev fremrykket på grund af den uro, der har været på Ringbo. Uroen var især skabt af nogle beboere med et omfattende misbrug og en problematisk adfærd overfor andre beboere.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.