Arkivnyhed - kan være forældet

Retssag om gadebelysningen i København

31.10.2016
Københavns Kommune har stævnet leverandøren af et parti LED-gadelamper, som blev leveret i 2012.

En stor del af lamperne er defekte, men trods langstrakte forhandlinger mellem leverandør og producent, er lamperne stadig ikke udskiftet, hvilket efter kommunens opfattelse er i strid med garantien. Derfor har kommunen lagt sag an imod leverandøren.  

Den mørke tid er over os, og vi har igen behov for god og stabil gadebelysning – både af hensyn til trafiksikkerheden og for at kunne færdes trygt og sikkert i byen. Desværre er der udsigt til et vinterhalvår, hvor ikke alle gadelamper i Københavns Kommune vil fungere tilfredsstillende. Der er nemlig problemer med et større antal LED-lamper, som kommunen fik leveret i 2012, idet det har vist sig, at der er fejl på næsten halvdelen af de leverede gadelamper. Nogle blinker, nogle lyser kun halvt, og nogle lyser slet ikke.

Teknik- og Miljøforvaltningen har, siden fejlene blev opdaget, påtalt problemet og bedt leverandøren om at udbedre fejlene i henhold til garantien. Dette er dog endnu ikke sket, hvorfor Københavns Kommune har stævnet leverandøren for at få en afklaring på sagen.

'Københavns Kommune er forpligtet til at sikre en god og tilstrækkelig gadebelysning. Vi har derfor været nødt til at hænge nye armaturer og gamle københavnerlamper op som midlertidig erstatning for de defekte LED-lamper på de mest kritiske steder – dvs. ved lyskryds og på strækninger, hvor der har været flere defekte lamper på samme sted. Nu har vi snart ikke flere gamle lamper at tage af, så vores tålmodighed er tæt på at slippe op,' siger centerchef i Teknik- og Miljøforvaltningen Steffen Rasmussen.

Grunden til, at garantisagen har trukket ud, er, at der endnu ikke er placeret et ansvar imellem leverandøren og den producent, der har fremstillet lamperne. Det er leverandøren Eltel Networks, der har kontrakt med Københavns Kommune og indestår for den garanti, der er stillet i forhold til leverancen, mens det er lampeproducenten Louis Poulsen, der har fremstillet lamperne.

Louis Poulsen har leveret i alt 2300 lamper, hvoraf cirka 1000 lamper har fejlet indtil nu. Louis Poulsen har imidlertid ikke anerkendt et ansvar. Sagen står altså i realiteten mellem Eltel Networks og Louis Poulsen, der er uenige om, hvorvidt Louis Poulsen bærer ansvar for de defekte lamper. For at få afklaret sagen, er der gennem det seneste år forløbet en syns- og skønsproces. Københavns Kommune forventer, at der kommer en rapport fra syns- og skønsmanden i begyndelsen af december, hvorefter retssagen kan gå i gang.

Problemerne med de defekte Louis Poulsen LED-lamper har ingen sammenhæng med kommunens senere indkøb af LED-lamper, der indgår i Københavns store belysningsplan, hvor 20.000 af byens ca. 44.000 gadelamper samt 8000 lysmaster i villakvartererne udskiftes. Teknik- og Miljøforvaltningen er tæt på at være helt færdig med denne udskiftning, som er blevet gennemført bydel for bydel igennem 2015 og 2016. 

De defekte lamper hænger spredt ud over hele København, så der er ikke enkelte bydele, der er særligt ramt af problemet. Hvis man som borger oplever defekte lamper, skal man henvende sig til Citelum, som står for driften af Københavns gadebelysning. Det kan ske på vagttelefonen: 38 88 24 24. Hvis der er tale om en lampe fra den fejlramte leverance, vil Teknik- og Miljøforvaltningen vurdere nødvendigheden af at få lampen udskiftet og hernæst anmode leverandøren om at foretage en udskiftning. Hvis dette ikke sker, vil forvaltningen udføre opgaven på leverandørens regning.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.