Arkivnyhed - kan være forældet

Reform giver mening hos de unge

06.12.2013
Kontanthjælpsreformens fokus på uddannelse går rent ind hos de unge.

Der er endnu nogle uger, til de nye regler om kontanthjælp træder i kraft. Jobcenter Københavns ungecenter skal inden årets udgang tale med i alt cirka 8.000 kontanthjælpsmodtagere under 30 år. Jobcentret skal sætte dem ind i de nye regler og finde ud af, om de unge er klar til at gå i gang med en uddannelse, eller om de først skal opkvalificeres eller have hjælp til at få løst fx sociale eller helbredsmæssige problemer.Men allerede nu tegner der sig et klart billede af reaktionerne blandt de 3.500 unge uden uddannelse, som jobcentret foreløbig har talt med. De kan godt se meningen med kravet om, at de skal få sig en uddannelse.”Langt de fleste unge accepterer det øgede fokus på uddannelse, når vi giver os tid til at forklare reformens intentioner og fortæller dem om de muligheder, de har for at blive hjulpet i gang. Vi har endda været ude for unge, der åbent siger, at det er godt med et skub hen imod uddannelse,” siger afdelingschef Sabine Wolgast fra Jobcenter Københavns Ungecenter i Skelbækgade. Man havde på forhånd næret en vis frygt for, at mange unge kontanthjælpsmodtagere ville sige fra, når de blev mødt med krav om uddannelse. En stor del af gruppen bærer rundt på dårlige erfaringer fra folkeskolen og har problemer med at læse, skrive og regne på niveau med niende klasse. ”Der er en god del blandt dem, der tidligere var kategoriseret som match 2, som vi kan erklære uddannelsesparate, efter vi har haft dem til en revisitationssamtale. Det er en positiv tendens, der understøtter intentionerne i reformen,” siger Sabine Wolgast.

Opgørelsen af de 3.500 revisiterede unge viser, at cirka 40 % er uddannelsesparate og yderligere 10 % såkaldt åbenlyst uddannelsesparate. Andre 40 % er aktivitetsparate og har forskellige problemer, som skal klares, før de kan begynde på en uddannelse. De sidste 10 % er jobparate.Men fordelingen kan ændre sig i de sidste uger op til jul, hvor ungecentret skal tale med de sidste unge. Mange i restgruppen har flere gange meldt afbud til de indkaldte samtaler, og ungecentret formoder, at der her gemmer sig en relativt stor andel af svage unge.  Efterspurgte og meningsfulde nyttejob

En anden hjørnesten i reformen er, at de kontanthjælpsmodtagere, der kan, skal arbejde for deres ydelse. Det betyder, at jobparate og uddannelsesparate kontanthjælpsmodtagere, der venter på at komme på skolebænken, skal i såkaldte nyttejob.I København bliver nytteindsatsen forankret på Center for Afklaring og Beskæftigelse (CAB). Her forventer man at skulle udfylde 700 helårspladser, hvilket i runde tal svarer til, at op mod et par tusinde borgere skal i nyttejob i løbet af 2014. Forvaltningen har i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen indtil videre defineret et antal projekter på Vestvolden, Amager Fælled og ved kulturhuset Karens Minde. Her skal der primært udføres naturpleje. Arbejdet er efterspurgt og vil ikke blive udført, hvis ikke det var for nyttejobberne.”Vores medarbejdere har været med til at definere og klargøre de opgaver, der er knyttet til indsatsen, og lige nu er vi i gang med at anskaffe arbejdstøj, køretøjer og andet nødvendigt materiel,” siger afdelingschef Torben Kirkbøl fra CAB.Indhold og rammer for nyttejobbene er desuden afklaret i samarbejde med den enkelte forvaltning og de faglige organisationer. Det Lokale Beskæftigelsesråd har for nylig sagt god for projekterne.”Vi er klar til at tage imod de første borgere lige efter nytår. En af vores største udfordringer ligger i at skaffe opgaver med en faglig bredde, så vi ikke kun tilbyder nyttejob inden for naturpleje og håndværk, men kan tilbyde et bredt spekter af opgaver. Derfor går vi målrettet efter at udvide nytteindsatsen til også at omfatte administrative serviceopgaver fx på arkiv eller lignende,” siger Torben Kirkbøl. 

Yderligere oplysninger:Reformens konsekvenser for unge:

Afdelingschef Sabine Wolgast, Jobcenter København Skelbækgade

Telefon 29 99 79 93

Mail sb39@bif.kk.dkNytteindsatsen i København:

Afdelingschef Torben Kirkbøl

Telefon 27 24 05 01

Mail e707@bif.kk.dk
Fakta

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har ændret organiseringen af beskæftigelsescentrene, så de er bedre indrettet på at understøtte reformens intentioner.

Beskæftigelsescentre bliver fra 1. januar specialiseret i målgrupper på samme måde som jobcentrene.Center for Kompetence og Beskæftigelse (CKB) står for indsatsen for uddannelses- og aktivitetsparate under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse. Center for Afklaring og Beskæftigelse (CAB) varetager den helhedsorienterede indsats for aktivitetsparate sammen med nytteindsatsen for jobparate under/over 30 år og de åbenlyst uddannelsesparate. Center for Beskæftigelse, Sprog og Integration (CBSI) bliver specialiseret i bl.a. jobparate kontanthjælpsmodtagere med over to års ledighed.