Arkivnyhed - kan være forældet

Red Barnet og Københavns Kommune vil hjælpe udsatte børn ind i foreningslivet

19.10.2016
Et nyt samarbejde mellem Red Barnet og Københavns Kommune skal hjælpe børn og deres forældre ind i det københavnske kultur- og foreningsliv.

Fodbold, basket eller spejder? Der er masser af muligheder for at gå til en aktivitet i fritiden og være medlem af en forening i København. Men for mange børn i udsatte boligområder er et aktivt fritidsliv langt fra en selvfølge.

Derfor indgår Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsforvaltnings ’FritidsGuiderne’ og Red Barnets projekt ’Plads til alle’ nu et tæt samarbejde. Det skal styrke udsatte børns muligheder for at deltage i kultur- og foreningslivet på lige vilkår med andre børn.

Siden 2003 har ordningen Fritidsguiderne KBH, som består af frivillige, der introducerer, støtter og fastholder udsatte børn og unge i foreningslivet, hjulpet mange børn ind i københavnske foreninger. Med ’Plads til alle’ overtager Red Barnet, som har stor erfaring med at arbejde med frivillige, ansvaret for rekrutteringen af de frivillige fritidsguider til hele København. 

Kultur- og fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen (DF) glæder sig over det nye samarbejde med Red Barnet.

”Red Barnet har stor erfaring med frivillige og udsatte børn, og derfor giver det god mening at samarbejde om at give udsatte børn et sundt, aktivt fritidsliv. De frivillige fritidsguider gør et stort stykke arbejde med at tage børnene og deres forældre i hånden og guide dem ind i foreningslivets forunderlige verden, hvor sportslige og sociale oplevelser venter dem,” siger Carl Christian Ebbesen.

Målet med samarbejdet er at hjælpe 1400 udsatte børn til at få et aktivt fritidsliv over de to næste år. Det har Red Barnet stor erfaring med, og organisationen kan se, at børns deltagelse i fritidstilbud har stor effekt. Derfor roser generalsekretær Jonas Keiding Lindholm Københavns Kommune for det rigtig stærke initiativ, som Red Barnet nu skal arbejde sammen med.

”I Red Barnet ser vi, at fritidsaktiviteter kan hjælpe børn ind i de vigtige sociale netværk. At fodbold for eksempel kan tjene som et universelt sprog, der giver børnene mulighed for tidligt at opbygge relationer og indgå i et fællesskab. Det er med til at give børnene en stabil platform i livet, selvom vilkårene derhjemme ikke er de bedste,” siger Red Barnets generalsekretær Jonas Keiding Lindholm.

Red Barnet arbejder med frivillige og udsatte børns fritidsliv i flere danske kommuner, blandt andet i samarbejde med DBU.

Samarbejdet om ’Plads til alle’ i Københavns Kommune støttes af TrygFonden med 1.341.437 kroner. Fondens formål er blandt andet at skabe bedre trivsel og tryghed blandt børn.

”Vi ønsker, at flere, der befinder sig i en sårbar position, indgår i positive fællesskaber, som kan tilføre dem ressourcer og styrke deres trivsel. Derfor er vi glade for at støtte ’Plads til alle’, hvor to seriøse og kvalificerede samarbejdspartnere er gået sammen med netop det formål. Samarbejdet vil også styrke kvaliteten af de frivilliges yderst vigtige indsats – til gavn for alle parter. Vi glæder os til at følge projektet og håber, at det vil inspirere andre til lignende initiativer,” siger Heidi Alsing, som er repræsentant i TrygFondens regionale råd i hovedstadsregionen, der står bag donationen til ’Plads til alle’.

Mandag den 24. oktober markeres opstarten på det nye samarbejde ved et arrangement hos Boldklubben Fremad Valby, hvor generalsekretær i Red Barnet Jonas Keiding Lindholm, kultur- og fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen og Heidi Alsing, repræsentant i Trygfondens regionale råd i hovedstadsregionen, holder tale. 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.