Arkivnyhed - kan være forældet

Reception for The Copenhagen Case

04.10.2013
Købenavns Erhvervsservice afholder reception for konferencen the Copenhagen Case ”Piloting the Entrepreneurial University” i samarbejde med bl.a. Hovedstadens universiteter i International House, Gyldenløvesgade 11 den 8.oktober mellem 18:00-20:00.

Et givtigt samarbejde med KU, CBS, DTU samt Venture cup og Fonden for Entreprenørskab om gennemførsel af EU projekterne Next Generation og Copenhagen Innovation Entrepreneurship Lab munder nu ud i konferencen The Copenhagen Case.

Giovanni Orio, Business Advisor fra Københavns Erhvervsservice, har været intern projektleder siden 2010. Formålet med projekterne har været at være med til at fremme virkelyst og innovation på de videregående uddannelser, skabe flere vidensbaserede virksomheder og udvikle nye uddannelser inden for entreprenørskab forankret i konkrete behov fra det Københavnske Erhvervsliv.

”Det er der kommet rigtig meget ud af” udtaler Giovanni Orio. Københavns Erhvervsservice har blandt andet afholdt workshops i entreprenørskab på universiteterne for over 1000 studerende, udviklet og afholdt konkurrencerne Copenhagen Welfare challenge, hvor danske og internationale studerende dyster om at løse nogle af kommunens urbane udfordringer og fra 2014 ”Beijing-Copenhagen-Urban-Challenge” – en global konkurrence, hvor danske og kinesiske PhD studerende skal løse komplicerede udfordringer inden for klima og affalds-håndtering i tæt samarbejde med de største Københavnske virksomheder.

Claus Juhl, Administrerende direktør for Københavns kommune er med i styregruppen for ”Beijing-Copenhagen-Urban-Challenge”, og netop Claus Juhl holder åbningstalen i International House med fokus på Københavns ambitioner inden for iværksætteri og innovation, tiltrækning og fastholdelse af internationale studerende og samarbejde med universiteterne m.m.

Receptionen opfølges af selve konferencen på Street Mekka den 9.oktober 2013 med estimerede Key-note speakers som Paul Hannon professor og direktør for Swansea Universitet og Karen Wilson, bestyrelses-medlem og rådgiver i ”European Forum for Entrepreneurship research.

Konferencen skal generere ny viden og ideer om, hvordan innovation og entreprenørskab indlejres i vidensmiljøet og omsættes til business.

The Copenhagen Case skal vise omverdenen, hvordan vi gør det i København!

Læs mere om konferencen og tilmeld dig på http://www.copenhagencase.com/