Arkivnyhed - kan være forældet

Rammerne for IKEA i København ligger klar

30.05.2017
Høringsperioden for lokalplanen, som dækker det kommende IKEA-område, er slut.

Det har medført enkelte justeringer i rammerne for byggeriet, som nu er klar til politisk godkendelse.

For 14 måneder siden slap nyheden om en IKEA i København ud, og siden da er der blevet arbejdet intenst med at lægge rammerne for byggeriet. Senest er københavnerne blevet hørt, og nu er den endelige lokalplan ”Kalvebod Brygge Vest II” færdig. De indkomne kommentarer har blandt andet betydet, at der under det grønne strøg ved ungdomsboligerne bliver mere plads til kultur og idræt i stedet for parkeringspladser. Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL) ser gode træk i det store projekt:

 

- Lokalplanen baner vej for en IKEA, hotelbygninger og hundredvis af ungdomsboliger, og lige så interessant er det, at der også bliver skabt et grønt, landskabeligt strøg, som alle kan gøre brug af. Dermed kommer byggeriet til at give noget tilbage til københavnerne, hvor der længe har været et kedeligt, ubrugeligt grusareal, siger Morten Kabell.

 

Det grønne parkstrøg, som kommer til at ligge oven på varehuset, har et areal på cirka 18.000 m2 og bliver et godt alternativ for hovedsageligt fodgængere til at færdes på i forhold til både Kalvebod Brygge og Carsten Niebuhrs Gade. Langs hovedstien gennem arealet vil der være opholds- og siddepladser, åbne flader til leg og ophold og blandede grønne tiltag. Nogle steder vil være intime og beskyttede, og andre steder skabes åbne udsigtspunkter med udsigt over havnen og over baneterrænet til Vesterbro. For at gøre op med monotone facader er Københavns Kommune blevet enig med bygherren om at skabe transparente facadepartier varieret med delvis begrønning af de helt lukkede facader.

Fra lokal side har der været kritik af forholdene for fodgængere og cyklister på Dybbølsbro. De input er der taget højde for i det reviderede lokalplanforslag, og både cyklende og gående kan se frem til bedre plads på Dybbølsbro, fortæller Morten Kabell:

 

- Den nye IKEA inviterer københavnerne til at tage cyklen til varehuset, og derfor skal vi selvfølgelig også være opmærksomme på den ekstra cykeltrafik, det vil medføre. Derfor skaber vi også tidssvarende forhold, når IKEA er klar til at slå dørene op på Dybbølsbro. Den politiske beslutning er taget, og pengene er afsat, siger Morten Kabell.

 

Dybbølsbro-projektet betyder blandt andet, at hullet mellem de to brodæk fyldes ud, så der derved skabes mere plads at færdes på for gående og cyklende. Samtidig skabes bedre cykelparkering.

 

Når IKEA-varehuset står færdigt, forventes det at bidrage med cirka 325 arbejdspladser (omregnet til fuldtidsstillinger) årligt. Varehuset kommer til at udgøre cirka 37.000 m2. Nord for varehuset bygges to hotelbygninger, mens 2 bygninger med ungdomsboliger opføres syd for IKEA-bygningen.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.