Arkivnyhed - kan være forældet

Psykisk sårbare borgere får en god flytning til egen bolig

27.03.2015
  • ""
At flytte er en stor omvæltning for de fleste mennesker. Men det kan være en særlig stor opgave, når man også kæmper med psykiske problemer.

Socialforvaltningen har derfor udviklet en ny metode, der gør det lettere at flytte i egen bolig. Den hedder Den Gode Flytning. 

Socialforvaltningen har siden 2012 arbejdet med Den Gode Flytning. Det er en metode, der blev skabt for at skabe et større flow på de socialpsykiatriske botilbud. Her skulle de beboere, der faktisk var klar til at bo i deres eget hjem, have den rette støtte til at flytte ud og bo for sig selv. 

Resultaterne er så positive, at Den Gode Flytning nu bliver en fast indsats i Socialforvaltningen. Det viser en evaluering af Den Gode Flytning. Siden 1. maj 2014 har 83 borgere modtaget støtte og ud af dem er 74 borgere i dag er flyttet i egen bolig. 

I evalueringen fortæller en tidligere beboere om at bo for sig selv igen: 

”Jeg håber, at jeg en dag kommer ud af behandlingen og får mig en partner i livet og ikke bliver så alene mere. Det er en god start at være flyttet”.

En anden borger fastslår: 

”Man skal huske på, at der også er noget godt på den anden side. Og det bliver pissefedt, når man først er kommet i stand. Det er vigtigt”.

Tre faser i flytningen
Den Gode Flytning består af tre faser. Det er indsatsen før flytningen, det er selve flytningen og så er det etablering af borgeren i det nye hjem. Processen lettes ved at bruge en køreplan, for borgeren sammen med sin kontaktperson og en hjemmevejleder sammen holder styr på de praktiske ting i forbindelse med flytningen. 

Øget selvstændigheder giver livskvalitet
Et centralt omdrejningspunkt i Den Gode flytning er gensidig støtteparathed. Det er et begreb, som dels handler om hvorvidt der er en støttende indsats, der matcher borgerens ønsker og behov og dernæst om borgeren ønsker og kan modtage støtte og hjælp til øget selvhjulpenhed. 

For at sikre at flytningen bliver en så positiv som muligt starter processen inden borgeren fraflytter botilbuddet. På den måde er støtten tilpasset borgerens individuelle behov. Herigennem fungerer indsatsen som bindeled mellem botilbud og livet i egen bolig.

Det fortæller projektleder Anne Mette Nielsen fra socialpsykiatrisk Center Nordvest.

”To borgere er sjældent ens. Derfor er der ofte meget stor variation i hvad der er behov for i den enkeltes flytning i egen bolig. For at flytningen kan blive en succes, er det vigtigt at både borgeren og vi er ordentligt rustet til at igangsætte den”.

”Mere selvstændighed i hverdagen forbedrer den enkeltes livskvalitet. Interviews med deltagerne undervejs viser, at langt de fleste oplever en positiv udvikling i deres liv,” siger Anne Mette Nielsen. 

Læs hele undersøgelsen

 

Kontakt

+45 26 37 02 78