Arkivnyhed - kan være forældet

Projekt Skolelyst godkendt at 6. årgang på Ellebjerg Skole

12.10.2017
Studerende på Aalborg Universitet har sammen med 6. klasserne på Ellebjerg Skole udviklet apps, der skal styrke lysten til at gå i skole.

De tre apps blev som afslutning på projektet præsenteret for eleverne og et skarpt dommerpanel fra forskellige enheder i Socialforvaltningen.

På trappen foran Aalborg Universitets afdeling i Sydhavnen tripper omkring 40 elever og deres lærere for at komme ind i bygningen. Eleverne har brugt de sidste seks uger på at deltage i Projekt Skolelyst, hvor kandidater fra overbygningen It, Læring og Organisatorisk Omstilling har udviklet apps, som skal mindske elevernes fravær og styrke deres lyst til at være i skole. Nu skal de studerendes prototyper for apps præsenteres for eleverne. 

Anna Elming Lindenhoff er projektleder i Borgercenter Børn og Unge/Valby, Vesterbro, Kgs. Enghave. Hun har siden 2011 sat flere forskellige projekter i gang. Ambitionen er at give socialt udsatte børn og unge ejerskab til løsninger på nogle af de problemer, de slås med, og at få mennesker, der har noget at bidrage med, til at tale sammen. 

”Statistikken viser, at eleverne på Ellebjerg Skolen kommer fra hjem, hvor forældrene har en lav indkomst – omkring 120.000 kr. om året fordelt på begge forældre – og ofte har forældrene hverken uddannelse eller job. Derfor får eleverne ikke megen støtte hjemmefra og generelt er det sværere at holde eleverne fra udsatte boligområder i skole. Så det giver sig selv, at vi skal spøge eleverne, når det handler om lysten til at gå i skolen og om hvordan vi undgår fravær,” siger Anna Elming Lindenhoff.

Hun understreger, at de 6. klasserne ikke har et problem med skolefravær nu, men hvis der ikke bliver taget fat i klasserne nu, så kan de senere få problemer med fraværet.

Eleverne ved bedst
Lektor på Aalborg Universitet Rikke Magnussen henter gruppen fra Ellebjerg Skole og guider dem igennem en lyse velkomsthal, forbi kantinen og ned ad trapperne til at mødelokale med borde- og stolerækker og en tændt projekter. Den første af tre grupper af studerende gør sig klar til at præsentere deres app. 

Da præsentationen går i gang, sidder eleverne musestille og lytter efter. De er tidligere i forløbet blevet interviewet om deres skoledag, lysten til at gå i skolen og hvad der er vigtigt for, at de får en god skoledag. Herefter har de studerende lavet en prototype, som eleverne har givet feedback på og nu er det altså tredje gang de studerende og eleverne mødes. 

”Eleverne ved bedst. De ved, hvorfor de kommer i skole og hvorfor de ikke kommer. Og den viden skal vi bruge. Når de bliver inddraget i deres egen hverdag, så får de sat ord på, hvornår det er rart at være i skole og hvornår det ikke er rart. På den måde kan de også selv være med til at skabe en bedre skoledag”, siger Anna Elming Lindenhoff.

”Det kan godt være vi kommer i skole for at få is, men så lærer vi også noget”
Fælles for de apps, der er blevet udviklet på baggrund af samarbejdet med Ellebjerg Skole er, at der er konkurrencer indarbejdet. Det er konkurrencer, hvor eleverne i grupper dyster i faglig viden og kan optjene points. Og eleverne er meget optagede af, hvad deres points kan bruges på og hvordan man optjener dem. 

Den app, der har indarbejdet en point-shop til fx en fritime, en rundboldturnering eller en udflugt, får størst anerkendelse. Som eleven Abdi siger: ”Det kan godt være vi kommer i skole for at få is, men så lærer vi også noget”. 

I samme app tjekker eleverne ind til hver time, hvilket er en fordel, da lærere så kan se om der er et mønster i fraværet og på den måde gøre en indsats overfor den elev, der altid pjækker fra matematik.  

Line Rosenørn Engel er velfærdsteknologisk koordinator i BBU. Det vil sige, at hun er tovholder og nogle gange projektleder på velfærdsteknologiske og digitale indsatser på tværs af centret. 

Og så sad hun med i dommerpanelet ved de studerendes fremlæggelser.  Panelet talte blandt andet også områdechef i BBU Valby-Vesterbro-Kgs.Enghave Søren Ethenberg, centerchef på Center for Socialpædagogik og Psykiatri Frida Henriques Altmann og skolefraværskonsulent i BBU Brønshøj-Husum-Vanløse Christoffer Sick Balle.  

”Det var spændende at se de ideer og prototyper, der kommer frem i samarbejdet med AAU og BBU. Min opgave er at se, om der er et match med nogle af de udfordringer, der er med målgruppen og den prototype eller det produkt, som bliver til i projektet. I BBU vil vi gerne blive skarpere og udvide vores digitale værktøjskasse. Og det bliver vi ved, at basere vores indsatser på reel forskning med hjælp fra de studerende på AAU”, siger hun og fortætter. 

”Der er ingen konkrete next steps i videreudvikling af denne app. Men jeg tager min viden om eleverne og hele Projekt Skolelyst med i overvejelserne omkring vores kommende budgetforslag – så måske skolelyst-appen kan komme i spil senere, når vi har midlerne til det. For der er helt sikkert ideer og funktioner i projektet, som er gode for både os og for børnene”, slutter Line Rosenørn Engel.  

Efter de tre fremlæggelser og feedback fra dommerpanel og eleverne, arbejder de studerende videre med deres apps. Eleverne fra Ellebjerg har endnu et par år til at en eventuel universitetsuddannelse kommer på tale.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.