Arkivnyhed - kan være forældet

Projekt hjælper prostituerede på vej

15.03.2013
Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen deltager i Projekt Exit prostitution.

Det betyder, at prostituerede i København, som gerne vil lægge arbejdet på gaden eller klinikken bag sig, kan få hjælp til at fastholde et liv uden for prostitution. Samtidig tilbyder projektet hjælp til de mest udsatte prostituerede, som endnu ikke er klar til at skifte spor.

Exit Prostitution er et udviklingsprojekt, igangsat af Socialstyrelsen. Formålet er for første gang at udarbejde en samlet strategi for vejen ud af prostitution.  Samtidig er ambitionen at dokumentere, hvilke faglige metoder der virker bedst i forhold til at hjælpe borgere i prostitution.Projektets målgruppe er de prostituerede, som på stående fod er parate til at takke ja til projektets såkaldte exit-forløb. Men projektet vil også omfatte en helhedsorienteret social indsats til de mest udsatte prostituerede, som ikke er indstillede på at forlade miljøet, og som ofte arbejder på gadeplan og har et misbrug af stoffer, piller eller alkohol.Udover København har Socialstyrelsen inviteret Århus, Odense og Ålborg til at deltage i projektet.  De fire kommuner skal alle afprøve en fælles exit-strategi. Den bygger på en model, hvor kommunen sætter ind med intensiv og tidsbegrænset støtte i den kritiske overgang fra et liv i prostitution til en ny tilværelse. Det kan fx handle om individuel social støtte, behandlingstilbud og gældsrådgivning.

Sammen med SFI udvikler Socialstyrelsen den model, som de fire kommuner skal arbejde med i projektets pilotfase, som løber fra april til december 2013. Derefter tilrettes modellen, hvorefter kommunerne afprøver den fra januar 2014 til december 2015

Projektet finansieres af satspuljemidler.

I Købehavns Kommune er indsatsen samlet i "Københavnergruppen", der består af relationsmedarbejdere, der varetager kontakten med borgerne i projektet.

Kunne du tænke dig at læse mere om indsatsen, eller vil du gerne have hjælp til at komme ud af prostitution eller få en forbedret livskvalitet, mens du stadig er i prostitution, så klik her.

 

Læs:

Indstillingen Projekt Exit prostitution