Arkivnyhed - kan være forældet

Projekt har succes med at hjælpe unge ud af hjemløshed

23.05.2017
Opskriften? De unge får den støtte, de har brug for til at flytte i en bolig alene eller sammen med andre unge udenfor hjemløsemiljøet.

For en ting er at finde en bolig, en anden er at blive boende i den, når en ung hjemløs flytter i egen bolig. For ofte har de unge andre problemer end hjemløshed. Mange er på kontanthjælp, mens nogle har et misbrug eller en sindslidelse. Ud af de 48 unge, som siden 2015 har fået en bolig gennem Ungeprojektet, har 40 fastholdt den.

Faktisk er næsten alle unge i projektet, der har boet i egen bolig eller sammen med unge udenfor hjemløsemiljøet, blevet boende. Og en stor del af succesen kommer af, at medarbejderne i Ungeprojektet anvender bostøttemetoder, som forskningen viser, virker.

Bolig søges

Ungeprojektets målgruppe er unge mellem 17-24 år, som er hjemløse eller i fare for at blive det. Lige nu er 67 unge en del af projektet, og heraf mangler 29 stadig en bolig. De bor i mellemtiden hos netværk eller på væresteder.

For det er svært at finde boliger, som de unge kan betale, men deleboligordningen, hvor unge deler en lejlighed med andre unge, har gjort, at lidt flere unge har fået tag over hovedet end ellers. Størstedelen bor i egen lejlighed – eller på kollegieværelse. 

Bor på kollegium

Et samarbejde med Bikubenfonden og Hjem til Alle har nemlig gjort, at ungeprojektet har fået ti værelser på Bikuben Kollegiet på Amager. Københavns Kommune er medlem af Hjem til Alle, en alliance af boligselskaber, Ngo’er, fonde og myndigheder, der arbejder med nye metoder til at skabe både billige boliger og bedre støtte til hjemløse unge. 

Forud for indflytningen har Ungeprojektets medarbejdere lavet en grundig screening og fundet de unge, der var klar til at bo på kollegium. Undervejs får de unge den støtte, de har brug for.

Flere godt i vej

De fleste af de unge er meget langt fra uddannelse og job, når de bliver en del af projektet. For de unge er vejen til en stabil tilværelse med et job eller en uddannelse ofte en snoet sti, og flere af de unge starter og dropper ud af flere uddannelsesforløb, inden de finder den rette vej, men det er en del af deres udvikling.

Udviklingen er dog stadig positiv. Af de unge, der er en del af projektet nu, er ni gået fra at være på kontanthjælp, da de startede i projektet, til nu at være i lære eller i gang med en uddannelse.

Penge til at fortsætte succesen

Ungeprojektet er i perioden 2014-2017 blevet finansieret af SATS-puljemidler og har modtaget i alt 14,1 mio. kr. Socialudvalget besluttede i april 2017, at projektet fra januar 2018 skal finansieres af kommunens egen pengekasse. 

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.