Arkivnyhed - kan være forældet

Populært projekt med partnerskabstræer fortsætter

24.01.2017
Grønfingrede københavnere har taget godt imod tilbuddet om gratis træer, og der er nu afsat yderligere 2 mio. kr. til partnerskabstræer.

I Strategi for bynatur har København en målsætning om, at 75 % af alle københavnere i 2025 skal opleve København som en grøn og frodig by. Og med københavnernes hjælp er denne vision skudt godt i gang. I 2016 forærede Københavns Kommune nemlig lidt over 800 træer til naturglade københavnere, der i bytte har sagt ja til at plante, passe og pleje træet på egen grund. Og selvom puljen fra 2016 på 2,6 mio. kr. til partnerskabstræer nu er opbrugt, så er københavnernes iver for at bidrage til en grønnere by stadig intakt. Teknik- og Miljøudvalget har derfor besluttet at øremærke 2 mio. kr. til endnu flere partnerskabstræer i perioden 2017-2020.

Partnerskabstræer er billigere end vejtræer

Teknik- og Miljøudvalget har fundet de 2 mio. kr. i 2017-budgettet, hvor København i alt afsatte 4 mio. kr. til træer. Udvalget har i denne sammenhæng besluttet, at Teknik- og Miljøforvaltningen skal plante træer for de resterende 2 mio. kr. i Vanløse, Vesterbro og i Indre by. Mere konkret vil kommunen plante omkring 50 vejtræer fordelt på Borgergade, Sallingevej/Jyllingevej, Hillerødgade og Kalvebod Brygge. Antallet af partnerskabstræer er derimod stadigt uvist, da det kommer an på, hvilke træer københavnerne ansøger om, og hvor store træerne er.

Alligevel er der ingen tvivl om, at 2 mio. kr. rækker længere, når der er tale om partnerskabstræer, end når der er tale om kommunalt anlagte træer. Det skyldes hovedsageligt, at københavnerne selv står for at plante de partnerskabstræer, som kommunen afleverer til dem. Når kommunen selv planter træer, så er omkostningerne derfor også højere. Særligt fordi det er dyrt at plante træer på kommunale veje, hvor asfalten skal graves op, og hvor man i nogle tilfælde skal flytte ledninger og etablere værn mod vejsalt. Derudover er risikoen for hærværk større på store offentlige veje, hvilket er årsagen til at kommunen indkøber særligt store og dermed også dyrere træer til egne arealer, end når der er tale om partnerskabstræer.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.