Arkivnyhed - kan være forældet

Politisk aftale om flere unge i uddannelse

24.06.2015
København prioriterer 220 millioner til indsats for unge uden uddannelse.

Uddannelse er den bedste forsikring mod ledighed og et arbejdsliv, hvor man står i første række, når virksomhederne skærer ned.

Det er ræsonnementet bag en politisk aftale, som Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (BIU) i København indgik for nylig. Udvalget har valgt at prioritere 220 millioner af forvaltningens budget til en stærk indsats for at få flere unge uden en erhvervskompetencegivende uddannelse til at starte og gennemføre en uddannelse.

Med aftalen har politikerne kanaliseret en væsentlig større del af budgettet til ungegruppen, end hvad der svarer til de unges andel af ydelsesmodtagere i København. De unge udgør 11 pct. af borgerne i Jobcenter København, men 28 pct. af midlerne går til denne gruppe.

Den store satsning på de unge er bemærkelsesværdig i lyset af, at Københavns Kommune i forvejen gør det godt på ungeområdet. København er faktisk den kommune i landet, der har færrest unge på uddannelseshjælp. Og København er knap tre procentpoint bedre end de byer, der ligner København med hensyn til befolkningsgrundlag, erhvervsstruktur med videre i den såkaldte klynge. 

”Det vigtigste vi kan gøre for de unge, er at hjælpe dem til at få en uddannelse. Derfor er jeg glad for, at vi er en af de kommuner i landet, der er bedst til at få unge i uddannelse. Men vi har desværre også en gruppe på cirka 3.000 unge, der endnu ikke har fået en uddannelse, og hvor mange af dem kæmper med mere end bare faglige udfordringer. Dem skal vi gøre en ekstra indsats for at hjælpe”, siger beskæftigelses- og integrationsborgmester Anna Mee Allerslev.

Gruppen af unge, der er klar til at gå i gang med en uddannelse, men som alligevel skal have lidt hjælp, kommer i såkaldt brobygningsforløb på en erhvervsskole, så de hurtigt kan få afklaret, hvilken uddannelse der vil være den rette.