Arkivnyhed - kan være forældet

Politikere styrker kontrollen med bylivet

23.01.2017
Teknik- og Miljøudvalget afsætter 2,4 mio. kr. til at styrke kontrollen med bla. arrangementer,gadesalg og støj fra barer og restaurationer.

København har i årevis arbejdet på at skabe en levende by med et godt byliv. Det er lykkedes, og københavnerne er overordnet set glade for de mange tilbud. Men de senere år er antallet af klager over gener fra bylivet i navnlig Indre By steget. Derfor har politikerne i Teknik- og Miljøudvalget besluttet at afsætte 2,4 mio. kr. til yderligere fem medarbejdere, der skal kontrollere om vilkårene i tilladelserne til udeserveringer, arrangementer, cykeltaxaer og mobilt gadesalg bliver overholdt. Samtidig skal de ekstra penge sikre, at støjenheden, der behandler klager over støj fra barer og restaurationer, bliver i stand til at føre et mere opsøgende tilsyn og behandle det stigende antal klager på området.

Samarbejde med politiet

Da politiet har myndigheden til at gribe ind over for eksempelvis gademusikanter, fest i gaden samt cykeltaxaer og gadesalg uden licens fra kommunen, har Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell drøftet et styrket samarbejde om støjindsatsen med Københavns Politidirektør.

'Flere beboer og lokaludvalg har på det seneste givet udtryk for, at de forskellige forvaltninger og myndigheder ikke arbejder godt nok sammen. Vi har allerede et godt samarbejde, men jeg er meget åben for at se på, hvordan vi kan arbejde endnu tættere sammen fremover,' siger Morten Kabell.

Efter ønske fra et bredt flertal i Borgerrepræsentation har Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde med Kultur- og Fritidsforvaltningen, der har ansvaret for at udstede alkoholbevillinger, taget hul på arbejdet med at lave en plan for, hvordan man med et styrket samarbejde på tværs af forvaltningerne og med inddragelse af politiet, lokaludvalg og andre interessenter kan reducere generne fra nattelivet. Denne plan ventes at ligge klar til foråret.

Arrangementer skal spredes til flere bydele

Beboerne i Indre By efterspørger også en bedre spredning af byens mange arrangementer og events. De senere år er antallet af arrangementer i bydele som Nørrebro, Vesterbro og Østerbro steget en smule. Og helt nye tal viser nu, at antallet af arrangementer i Indre By i 2016 falder markant til 1.285 tilladelser mod 1.437 tilladelser i 2015, hvilket er et fald på godt 20 pct.. Der er dog stadig en tendens til, at arrangørerne helst vil afholde de store arrangementer med mange gener i Indre By.

For at sikre en bedre spredning af arrangementerne har Teknik- og Miljøudvalget allerede besluttet, at arrangementer afholdt i andre bydele har større sandsynlighed for at få økonomisk støtte fra den såkaldte arrangementspulje. Senere på året skal Teknik- og Miljøudvalget behandle et forslag om nye retningslinjer, der vil sætte et loft over antallet af koncerter, der kan finde sted på byens mest benyttede pladser. 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.