Arkivnyhed - kan være forældet

Politikere giver løft til sygemeldte københavnere

17.06.2014
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (BIU) i København har op til, at den første fase af sygedagpengereformen træder i kraft den 1. juli, indgået en aftale, der udstikker pejlemærker og angiver politiske prioriteringer for forvaltningens arbejde med at implementere reformen.

Det er et enigt udvalg, der står bag aftalens syv pejlemærker.

Partierne ønsker fx, at kommunikation i breve og andet materiale bliver mere forståelig og målrettet den enkelte borger, at sagsbehandlerne får bedre overblik over relevante tilbud og en større systematik i deres brug af tilbud, og så skal der også være et bedre samarbejde med virksomhederne, end der er i dag. De øvrige pejlemærker er en bedre borgerservice, mere målrettede samtaleforløb samt en mere effektiv organisering af indsatsen.

”Jeg er rigtig glad for den nye aftale, fordi vi sikrer en ordentlig implementering af sygedagpengereformen i København. Vi styrker den individuelle hjælp til borgerne, så de, der har brug for megen hjælp, får den tidligere, mens de, der har brug for ro, får det. Det er en stor og vigtig opgave, og vores nye aftale er en rigtig god ramme for hjælpen til sygemeldte københavnere”, siger beskæftigelses- og integrationsborgmester Anna Mee Allerslev.

Aftalen skal styrke den samlede sygedagpengeindsats i København i de kommende år og supplerer forliget om sygedagpengeindsatsen, som et flertal på Christiansborg blev enige om i december 2013. Forliget har til formål at give sygemeldte økonomisk sikkerhed samt en tidligere og bedre indsats. 

Yderligere oplysninger om aftalen og kommentarer:

Pressechef Ole Larsen

40 46 1668