Arkivnyhed - kan være forældet

Politiet afslutter sag mod Københavns Kommune

05.05.2017
Det tragiske drab på det socialpsykiatriske bosted Lindegården bliver der nu sat et retligt punktum i sagen.

Arbejdstilsynet foretog i tiden efter drabet flere tilsynsbesøg på Lindegården, hvor der var fokus på blandt andet medarbejdernes sikkerhed og håndteringen af knive. 

Besøgene fandt sted i marts, april og maj 2016, og allerede dengang lagde Arbejdstilsynet op til, at man ville pålægge Københavns Kommune bøder for overtrædelse af Arbejdsmiljøloven. 
Sagen er, som den formelt skal, blevet overdraget til politiet med indstilling om, at Københavns Kommune betaler en samlet bøde på 200.000 kroner for overtrædelse af Arbejdsmiljøloven i to tilfælde.

"Bøden er som forventet, og den betaler vi.  Den kommer på baggrund af tragiske omstændigheder, vi selvfølgelig helst havde været foruden. Vi har derfor for længst sikret os, at sikkerheden for medarbejderne på de socialpsykiatriske bosteder nu lever op til arbejdsmiljøloven", siger socialborgmester Jesper Christensen. 

I første tilfælde får Københavns Kommune en bøde på 120.000 kroner. Det skyldes, at Arbejdstilsynet vurderer, at sikkerheden for de ansatte på Lindegården ikke var tilstrækkelig. Tilbage i 2016 kunne en medarbejder ikke altid se eller høre en anden kollega. Det er der for længst rettet op på, så arbejdet nu er sikkerhedsmæssigt forsvarligt tilrettelagt. Til gavn for både medarbejder og beboere.

Knive på bostederne
I det andet tilfælde lyder bøden på 80.000 kroner. Her gives bøden, fordi Arbejdstilsynet fandt, at beboerne havde adgang til knive fra bostedets fælleskøkkener. Og det udgør en fare for de ansatte. Derfor er knivene nu låst forsvarligt inde og med wire boltet fast til væggen.

Desværre er det stadig tilladt for beboerne, på trods af alvorlige psykiske lidelser, misbrug og kendt, voldsom, udadreagerende adfærd, at have knive på egne værelser. Derfor sidder der lige nu en arbejdsgruppe under socialminister Mai Mercado og forsøger at finde en løsning på det åbenlyse problem, det er for sikkerheden for personalet på landets socialpsykiatriske bosteder, at knive fortsat fuldt lovligt kan florere frit blandt beboerne på bostederne. 

"Det er et paradoks. Jeg er meget meget tilfreds med, at vi på den ene side har fået strammet op, så knivene i fælleskøkkenerne er forsvarligt låst fast. Men på den anden side kan beboere stadig helt lovligt have en kniv liggende på sit værelse, uden at personalet kan gøre noget ved det, siger Jesper Christensen, socialborgmester i København.

Drabet på Lindegården i marts 2016 skete med drabsmandens egen kniv. 

Fakta: Bødestørrelse

Bøde 1: 
•    Grundbøde: 20.000 kroner 
•    Skærpet omstændighed, fordi ulykken havde døden til følge: 20.000 kroner 
•    Kommunen har tidligere overtrådt Arbejdsmiljøloven: 20.000 kroner 
•    Beløbet skal fordobles, fordi der er mere end 100 ansatte i Københavns Kommune
20.000 + 20.000 + 20.000 x 2 = 120.000 kr.

Bøde 2:
•    Grundbøde 20.000 kroner 
•    Kommunen har tidligere overtrådt Arbejdsmiljøloven: 20.000 kroner
•    Beløbet skal fordobles, fordi der er mere end 100 ansatte i Københavns Kommune
20.000 + 20.000 x 2 = 80.000 kroner

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.