Arkivnyhed - kan være forældet

Planforslag for Valby Idrætspark i høring indtil 3. september 2014

04.06.2014
Forslag til lokalplan Valby Idrætspark med kommuneplantillæg og miljørapport

Borgerrepræsentationen vedtog den 6. februar 2014

  • Forslag til lokalplan
  • Forslag til kommuneplantillæg
  • Miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer

Planerne gør det muligt at opgradere og udvikle Valby Idrætspark til et attraktivt idrætsområde for hele byen suppleret med serviceerhverv i kanten af området.

Planforslagene og miljørapporten er i offentlig høring fra den 4. juni til den 3. september 2014

Borgermøde

Kommunen inviterer til borgermøde mandag den 25. august 2014 kl. 19-21.
Mødet afholdes på Københavns Idrætsefterskole, Julius Andersens Vej 25.

Her kan du se materialet:

Til og med den 12. juni 2014 vil der være fremlagt et læseeksemplar af materialet, herunder referat af den politiske behandling i 

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13
  • Borgerservice Indre By, Nyropsgade 1
  • Borgerservice Sundby, Amagercentret 200-3, 1. sal, Reberbanegade 3
  • Borgerservice Bispebjerg, Lærkevej 18
  • Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15
  • Vigerslev Bibliotek, Kirsebærhaven 23

På planens hjemmeside i kommunens høringsportal kan du hente materialet
På hjemmesiden kan du se og hente forslagene, skrive din mening og sende dine bemærkninger.
Dit høringssvar kan også indsendes til byensudvikling@tmf.kk.dk
Postadresse: Byens Udvikling, Postboks 348, 1503 København V, tlf. 33 66 33 66.
Materialet kan fås ved henvendelse til samme adresse.

Dine bemærkninger til forslaget skal være kommunen i hænde senest den 3. september 2014

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.