Arkivnyhed - kan være forældet

Planforslag Titangade tillæg 4 i høring indtil 11. april 2014

12.02.2014
Forslag til tillæg nr. 4 til lokalplan nr. 76 Titangade med kommuneplantillæg i høring

Borgerrepræsentationen vedtog den 12. december 2013

  • Forslag til tillæg nr. 4 til lokalplan nr. 76 Titangade
  • Forslag til tillæg til kommuneplan 2011

Planerne muliggør et byggeri med en bebyggelsesprocent op til 160 med serviceerhverv og øvrig anvendelse, herunder ungdomsboliger, som Kommuneplan 2011 muliggør.

Planforslagene er i offentlig høring fra den 12. februar til den 11.april 2014

Her kan du se materialet:

Til og med den 11. april 2014 vil der være fremlagt et læseeksemplar af materialet, herunder referat af den politiske behandling i

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13
  • Borgerservice Indre By, Nyropsgade 1
  • Borgerservice Sundby, Amagercentret 200-3, 1. sal, Reberbanegade 3
  • Borgerservice Bispebjerg, Lærkevej 18
  • Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15
  • Nørrebro Bibliotek, Bragesgade 8B

På planens hjemmeside i kommunens høringsportal kan du hente materialet

På hjemmesiden kan du se og hente forslaget, skrive din mening og sende dine bemærkninger.

Dit høringssvar kan også indsendes til byensudvikling@tmf.kk.dk
Postadresse: Byens Udvikling, Postboks 447, 1505 København V, tlf. 33 66 33 66

Materialet kan fås ved henvendelse til samme adresse.

Dine bemærkninger til forslagene skal være kommunen i hænde senest den 11. april 2014

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslagene ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013). Det skyldes, at planerne ikke muliggør anlægsarbejder, der er optaget i lovens bilag 3 eller 4. Endvidere er der ikke tale om projekter, der i størrelse og omfang og i forhold til lokalplanområdets nuværende omfang og karakter får væsentlig indvirkning på dette eller omkringliggende områder eller bebyggelser.

I planforslagene er nærmere beskrevet baggrunden for, at der ikke er udarbejdet miljørapport.

Indtil den 12. marts 2014 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Klagen indsendes til Byens Udvikling, som videresender den til Natur- og Miljøklagenævnet.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.