Arkivnyhed - kan være forældet

Planforslag for tillæg til lokalplan Ørestad City Center i høring indtil 5. marts 2013

08.01.2013
Forslag til nr. 1 til lokalplan nr. 325 Ørestad City Center med kommuneplantillæg og miljørapport

Borgerrepræsentationen vedtog den 13.12. 2012

•   Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 325

•   Forslag til tillæg til Kommuneplan 2011

•   Miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer

Tillægget til lokalplanen muliggør ændrede bebyggelsesplaner for områderne vest og syd for Field’s i Ørestad City og justerer og præciserer detailhandelsbestemmelserne i området.

Kommuneplantillægget samler de særlige rammer for detailhandel i et område nord for Øresundsforbindelserne, og muliggør at der i området kan etableres tre udvalgsvarebutikker med maksimalt etageareal på 5.000 m2. Den maksimale bygningshøjde ændres til 54 meter i området vest for Fields, og to højhuse udtages af rammerne i Kommuneplan 2011.Planforslagene er i offentlig høring fra den 8. januar til den 5. marts 2013.

Her kan du se materialet:

Indtil den 5. marts 2013 vil der være fremlagt et læseeksemplar af materialet, herunder referat af den politiske behandling i: 

•  Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13

•  Borgerservice Indre By, Nyropsgade 1

•  Borgerservice Sundby, Amagercentret 200-3, 1. sal, Reberbanegade 3

•  Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15

•  Ørestad Bibliotek, Arne Jacobsens Allé 19

På planens hjemmeside og kommunens høringsportal kan du hente materialet

På hjemmesiderne kan du se og hente forslaget, skrive din mening og sende dine bemærkninger.

Dit høringssvar kan også indsendes til bydesign@tmf.kk.dk

Postadresse: Center for Bydesign, Postboks 447, 1505 København V, tlf. 3366 3366.

Materialet kan fås ved henvendelse til samme adresse.

Dine bemærkninger til forslaget skal være kommunen i hænde senest den 5. marts 2013

Der er udarbejdet en miljørapport

Der er udarbejdet en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009). Dette skyldes, at forslag til tillæg 1 til lokalplan nr. 325 justerer anvendelsesbestemmelserne vedrørende detailhandelen, hvilket formodes at have en indvirkning på trafikken i området.

Miljørapporten sendes i offentlig høring sammen med forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 325 med tilhørende forslag til kommuneplantillæg.