Arkivnyhed - kan være forældet

Planforslag Tillæg nr. 4 til Lokalplan Titangade i supplerende høring indtil den 13. juni 2014

23.05.2014
Forslag til tillæg nr. 4 til Lokalplan nr. 76 Titangade med kommuneplantillæg er sendt i supplerende høring

Ved den offentlige høring fra d. 12. februar til d. 11. april 2014 har kommunen modtaget en række henvendelser, som betyder, at lokalplanforslaget er ændret. Ændringerne har en sådan karakter, at lokalplanforslaget sendes i supplerende høring.

Lokalplanforslaget er i supplerende høring fra den 23. maj til den 13. juni 2014

På planens hjemmeside i kommunens høringsportal kan du hente materialet og sende dine bemærkninger.

Dit høringssvar kan også indsendes til byensudvikling@tmf.kk.dk

Postadresse:  Byens Udvikling, Postboks 348, 1503 København V, tlf. 33 66 33 66.

Materialet kan fås ved henvendelse til samme adresse.

Dine bemærkninger til forslaget skal være kommunen i hænde senest den 13. juni 2014