Arkivnyhed - kan være forældet

Planforslag for tillæg nr. 1 til lokalplan 224 'Østerbrogade Kaserne' i høring indtil 12. juni 2014

10.04.2014
Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 224 'Østerbrogade Kaserne'

Borgerrepræsentationen vedtog den 13. marts 2014

  • Forslag til tillæg til lokalplan

Planen gør det muligt, at indrette en dagligvarebutik på op til 1.000 m²

Planforslaget er i offentlig høring fra den 10. april til den 12. juni 2014

Her kan du se materialet:

Til og med den 12. juni 2014 vil der være fremlagt et læseeksemplar af materialet, herunder referat af den politiske behandling i 

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13
  • Borgerservice Indre By, Nyropsgade 1
  • Borgerservice Sundby, Amagercentret 200-3, 1. sal, Reberbanegade 3
  • Borgerservice Bispebjerg, Lærkevej 18
  • Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15
  • Øbro Jagtvej Bibliotek, Jagtvej 227

planens hjemmeside i kommunens høringsportal kan du hente materialet og sende dine bemærkninger.

Dit høringssvar kan også indsendes til byensudvikling@tmf.kk.dk
Postadresse: Byens Udvikling, Postboks 348, 1503 København V, tlf. 33 66 33 66.
Materialet kan fås ved henvendelse til samme adresse.

Dine bemærkninger til forslaget skal være kommunen i hænde senest den 12. juni 2014

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013). Det skyldes, at lokalplantillægget skal muliggøre etablering af en dagligvarebutik på op til 1.000 m², hvilket er omfattet af bilag 3 eller 4 til loven, men planen fastlægger anvendelse af et mindre område på lokalt plan.
I planforslaget er nærmere beskrevet baggrunden for, at der ikke er udarbejdet miljørapport.
Indtil den 8. maj 2014 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Klagen indsendes til Byens Udvikling, som videresender den til Natur- og Miljøklagenævnet.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.