Arkivnyhed - kan være forældet

Planforslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 425 Krimsvej er i høring indtil den 2. juli 2014

02.05.2014
Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 425 Krimsvej

Borgerrepræsentationen vedtog den 10. april 2014

  • Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 425 Krimsvej

Planen muliggør fleksibel placering af anvendelsen i byggefelterne indenfor tillæggets område samt at etageantallet ændres fra 1 til 2 for byggefeltet beliggende Krimsvej 15A og 15B.

Planforslagene er i offentlig høring fra den 2. maj til den 2. juli 2014

Her kan du se materialet

Til og med den 2. juli 2014 vil der være fremlagt et læseeksemplar af materialet, herunder referat af den politiske behandling i

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13
  • Borgerservice Indre By, Nyropsgade 1
  • Borgerservice Sundby, Amagercentret 200-3, 1. sal, Reberbanegade 3
  • Borgerservice Bispebjerg, Lærkevej 18
  • Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15
  • Sundby Bibliotek, Jemtelandsgade 3
  • Bibliotekshuset, Rodosvej 4

På planens hjemmeside i kommunens høringsportal kan du hente materialet

På hjemmesiden kan du se og hente forslagene, skrive din mening og sende dine bemærkninger. 

Dit høringssvar kan også indsendes til byensudvikling@tmf.kk.dk 

Postadresse: Byens Udvikling, Postboks 348, 1503 København V, tlf. 33 66 33 66.

Materialet kan fås ved henvendelse til samme adresse.

Dine bemærkninger til forslagene skal være kommunen i hænde senest den 2. juli 2014

Der er ikke udarbejdet miljørapport 

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013). Det skyldes, at lokalplantillægget alene muliggør fleksibel placering af anvendelsen i byggefelterne indenfor tillæggets område samt at etageantallet ændres fra 1 til 2 for byggefeltet beliggende Krimsvej 15A og 15B.

Indtil den 30. maj 2014 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Klagen indsendes til Byens Udvikling, som videresender den til Natur- og Miljøklagenævnet.