Arkivnyhed - kan være forældet

Planforslag Levantkaj Vest i Nordhavn i høring indtil 26. september 2013

18.07.2013
Forslag til lokalplan Levantkaj Vest i Nordhavn med kommuneplantillæg

Borgerrepræsentationen vedtog den 19. juni 2013

  • Forslag til lokalplan Levantkaj Vest i Nordhavn med tilhørende kommuneplantillæg
  • Udkast til udbygningsaftale 

Der er et udkast til udbygningsaftale om etablering af Sundkrogsgade som er Indre Nordhavns hovedvej, hvorfra ankomsten til lokalplanområdet vil ske, og om etablering af sikker skolevej.

Planerne indeholder bestemmelser for skolebyggeri på op til 28.000 etagemeter samt byrum og infrastruktur. Herudover fastlægges rammebestemmelser for bolig- og servicefunktioner nord for skolen, hvor nybyggeri forudsætter vedtagelse af en supplerende lokalplan samt ændring af rækkefølgebestemmelserne i Kommuneplan 2011.

Planforslagene er i offentlig høring fra den 18. juli 2013 til og med den 26. september 2013 

Her kan du se materialet

Indtil den 26. september 2013 vil der være fremlagt et læseeksemplar af materialet, herunder referat af den politiske behandling i 

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13
  • Borgerservice Indre By, Nyropsgade 1
  • Borgerservice Sundby, Amager Centret 200-3, 1. sal, Reberbanegade 3
  • Borgerservice Bispebjerg, Lærkevej 18
  • Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15
  • Øbro Jagtvej Bibliotek, Jagtvej 227

     

På planens hjemmeside i kommunens høringsportal kan du hente materialet

På hjemmesiden kan du se og hente forslagene, skrive din mening og sende dine bemærkninger.

Dit høringssvar kan også indsendes til bydesign@tmf.kk.dkPostadresse: Center for Bydesign, Postboks 447, 1505 København V, tlf. 3366 3366.

Materialet kan fås ved henvendelse til samme adresse.

Dine bemærkninger til forslagene og miljørapporten skal være kommunen i hænde senest den 26. september 2013

Der er ikke udarbejdet miljørapport 

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009). Det skyldes, at planen fastlægger anvendelse af et mindre, begrænset område på lokalt plan. I planforslaget er nærmere beskrevet baggrunden for, at der ikke er udarbejdet miljørapport.

Indtil den 29.08. 2013 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Klagen indsendes til Center for Bydesign, som videresender den til Natur- og Miljøklagenævnet.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.