Arkivnyhed - kan være forældet

Planforslag for lethal i Ørestad City Nord i høring indtil 31. januar 2014

14.11.2013
Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 309 Ørestad City Nord

Borgerrepræsentationen vedtog den 31. oktober 2013 

  • Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 309 Ørestad City Nord

Det blev efter samarbejde med lokale interessenter besluttet at etablere en lethal - en uopvarmet, multianvendelig hal, der kan bruges året rundt - på arealet nord for bebyggelsen ”Bjerget” i Ørestad City. I Ørestad City er de eneste indendørs idrætsfaciliteter gymnastiksalene på skolen, derfor kan der med en lethal udnyttes muligheder for synergi med f.eks. foreningen Ørestad Idræt, folkeskolen og gymnasiet i Ørestad City.

Projektet og skitseforslaget er udviklet af NORD Arkitekter i samarbejde med kommunens forvaltninger for Økonomi, Teknik- og Miljø samt Kultur og Fritid. Derudover blev Amager Vest Lokaludvalg og lokale interessenter involveret i flere workshops for at afklare indhold og udformning af en lethal i Ørestad City.

Planforslaget er i offentlig høring fra den 14. november til den 31. januar 2014

Her kan du se materialet:

Indtil den 31. januar 2014 vil der være fremlagt et læseeksemplar af materialet, herunder referat af den politiske behandling i       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13
  • Borgerservice Indre By, Nyropsgade 1
  • Borgerservice Sundby, Amagercentret 200-3, 1. sal, Reberbanegade 3
  • Borgerservice Bispebjerg, Lærkevej 18
  • Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15.
  • Ørestad Bibliotek, Arne Jacobsens Allé 19

På planens hjemmeside i kommunens høringsportal kan du hente materialet

På hjemmesiden kan du se og hente forslagene, skrive din mening og sende dine bemærkninger.

Dit høringssvar kan også indsendes til bydesign@tmf.kk.dk

Postadresse: Center for Bydesign, Postboks 447, 1505 København V, tlf. 3366 3366.

Materialet kan fås ved henvendelse til samme adresse.

Dine bemærkninger til forslaget skal være kommunen i hænde senest den 31. januar 2014.

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009). Det skyldes, at planen alene fastlægger anvendelsen af et mindre område, og ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Indtil den 12. december 2013 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Klagen indsendes til Center for Bydesign, som videresender den til Natur- og Miljøklagenævnet.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.