Arkivnyhed - kan være forældet

Planforslag Lergravsvej i høring indtil 25. september 2013

24.07.2013
Forslag til lokalplan Lergravsvej med kommuneplantillæg

Borgerrepræsentationen vedtog den 19. juni 2013

  • Forslag til lokalplan Lergravsvej for området mellem Lergravsvej, Amagerbanens tidligere areal, Øresundsvej og Strandlodsvej.
  • Forslag til kommuneplantillæg for området mellem Lergravsvej, Amager Strandvej, Øresundsvej og Strandlodsvej.
  • Udkast til udbygningsaftale foreligger, som går ud på en opgradering af vejanlægget på Strandlodsvej med cykelsti m.m. ud for lokalplanområdet.

Planerne gør det muligt, at opføre bl.a. et parkeringshus med 2.500 m2 butikker i stueetagen ved Øresundsvej og ca. 470 boliger i etagebebyggelser i området mellem banegraven til metroen og Lergravsvej.

 

Planforslagene er i offentlig høring fra den 24. juli til og med den 25. september 2013 

Borgermøde

Kommunen og Amager Øst Lokaludvalg inviterer til borgermøde onsdag den 4. september 2013, kl. 19-21.

Mødet finder sted på Sønderbro Skole, Lybækgade 20.

Her kan du se materialet:

Indtil den 25. september 2013 vil der være fremlagt et læseeksemplar af materialet, herunder referat af den politiske behandling i 

• Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13

• Borgerservice Indre By, Nyropsgade 1

• Borgerservice Sundby, Amagercentret 200-3, 1. sal, Reberbanegade 3

• Borgerservice Bispebjerg, Lærkevej 18

• Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15

• Sundby Bibliotek, Jemtelandsgade 3

På planens hjemmeside samt kommunens høringsportal kan du hente materialet

På hjemmesiderne kan du se og hente forslagene, skrive din mening og sende dine bemærkninger.

Dit høringssvar kan også indsendes til bydesign@tmf.kk.dkPostadresse: Center for Bydesign, Postboks 447, 1505 København V, tlf. 3366 3366.

Materialet kan fås ved henvendelse til samme adresse.

Dine bemærkninger til forslagene skal være kommunen i hænde senest den 25. september 2013

 

Der er ikke udarbejdet miljørapport

 

Kommunen vurderer, at planforslaget/ene ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009). Det skyldes, at planlægningen er en ændring/tilpasning af nogle planbestemmelser i forhold til lokalplan nr. 346 ”Østamager III” og Kommuneplan 2011 i et eksisterende byområde.

I redegørelsen for planforslagene er det også angivet, at der ikke er udarbejdet miljørapport.

Indtil den 24. august 2013 (4 uger fra offentliggørelsesdagen) kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Klagen indsendes til Center for Bydesign, som videresender den til Natur- og Miljøklagenævnet.