Arkivnyhed - kan være forældet

Planforslag Kvarteret ved Bella Center er i høring indtil 29. september

30.06.2014
Forslag til lokalplan Kvarteret ved Bella Center med forslag til kommuneplantillæg og miljørapport

Borgerrepræsentationen vedtog den 18. juni 2014

  • Forslag til lokalplan Kvarteret ved Bella Center
  • Forslag til kommuneplantillæg
  • Miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer
  • Udkast til byudviklingsaftale

Derudover ønsker grundejer at indgå en udbygningsaftale med kommunen om etablering af signalregulerede kryds i området.

Lokalplanen vil give mulighed for ca. 950 boliger, butikker og cafeliv omkring det eksisterende Bella Center samt mulighed for en større daginstitution og et beboerhus integreret i selve Bella Centers bygning. Samtidigt planlægges for flere åbne facader i Bella Center, og længden af hegn bliver reduceret med ca. 70 %. Initiativerne vil gøre området mere oplevelsesrigt og imødekommende.

Planforslagene og miljørapporten er i offentlig høring fra den 30. juni til den 29. september 2014

Borgermøde

Amager Vest Lokaludvalg afholder borgermøde med deltagelse fra forvaltningerne. Borgermødet vil blive afholdt tirsdag den 26. august 2014 kl. 19-21 hos Bella Center med indgang via hovedindgangen. Herfra vil der være skiltning.

Her kan du se materialet

Til og med den 29. september 2014 vil der være fremlagt et læseeksemplar af materialet, herunder referat af den politiske behandling i 

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13
  • Borgerservice Indre By, Nyropsgade 1
  • Borgerservice Sundby, Amagercentret 200-3, 1. sal, Reberbanegade 3
  • Borgerservice Bispebjerg, Lærkevej 18
  • Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15
  • Ørestad Bibliotek, Arne Jacobsens Allé 19

På planens hjemmeside i kommunens høringsportal kan du hente materialet

På hjemmesiderne kan du se og hente forslagene, skrive din mening og sende dine bemærkninger.

Dit høringssvar kan også indsendes til byensudvikling@tmf.kk.dk

Postadresse: Byens Udvikling, Postboks 348, 1503 København V, tlf. 33 66 33 66.

Materialet kan fås ved henvendelse til samme adresse.

Dine bemærkninger til forslagene skal være kommunen i hænde senest den 29. september 2014

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.