Arkivnyhed - kan være forældet

Planforslag for Godthåbsvej er i høring i et udvidet høringsområde indtil 13. november 2013

18.09.2013
Forslag til lokalplan Godthåbsvej med kommuneplantillæg

Borgerrepræsentationen vedtog den 23. maj 2013

• Forslag til lokalplan

• Forslag til kommuneplantillæg

Planerne gør det muligt, at styrke bydelscenteret omkring Godthåbsvej og opføre en dagligvarebutik på 1.500 m² og 53 ungdomsboliger på 1.945 m² på Godthåbsvej 205-207, Frederiksgårds Allé 1.

Planforslagene er i offentlig høring i et udvidet høringsområde fra den 18. september til den 13. november 2013

Udvidet høringsområde

Planforslagene var i offentlig høring til den 3. september 2013. Kommunen har valgt at udvide høringsområdet og planerne sendes ud i det udvidede høringsområde indtil den 13. november 2013

Indsigelserne fra den tidligere høring og fra det udvidede høringsområde vil efter den 13. november 2013 samlet indgå i den videre behandling af forslagene.

Her kan du se materialet:

Indtil den 13. november 2013 vil der være fremlagt et læseeksemplar af materialet, herunder referat af den politiske behandling i 

• Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13

• Borgerservice Indre By, Nyropsgade 1

• Borgerservice Sundby, Amagercentret 200-3, 1. sal, Reberbanegade 3

• Borgerservice Bispebjerg, Lærkevej 18

• Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15.

• Kulturstationen Vanløse, Jernbane Allé 38

På planens hjemmeside og kommunens høringsportal kan du hente materialet.

På hjemmesiderne kan du se og hente forslagene, skrive din mening og sende dine bemærkninger.

Dit høringssvar kan også indsendes til bydesign@tmf.kk.dk

Postadresse: Center for Bydesign, Postboks 447, 1505 København V, tlf. 3366 3366.

Materialet kan fås ved henvendelse til samme adresse.

Dine bemærkninger til forslaget skal være kommunen i hænde senest den 13. november 2013