Arkivnyhed - kan være forældet

Planforslag for Godthåbsvej 205-207 er i høring indtil 3. september

03.06.2013
Forslag til lokalplan Godthåbsvej med kommuneplantillæg

Borgerrepræsentationen vedtog den 23. maj 2013

• Forslag til lokalplan

• Forslag til kommuneplantillæg

Planerne gør det muligt, at styrke bydelscenteret omkring Godthåbsvej og opføre en dagligvarebutik på 1.500 m² og 53 ungdomsboliger på 1.945 m² på Godthåbsvej 205-207, Frederiksgårds Allé 1.

Planforslagene er i offentlig høring fra den 3. juni til den 3. september 2013

Borgermøde

Kommunen inviterer til borgermøde tirsdag den 20. august. 2013 kl. 19-21.

Mødet finder sted på Frederiksgård Skolen, Frederiksgårds Allé 13

Her kan du se materialet:

Indtil den 3. september 2013 vil der være fremlagt et læseeksemplar af materialet, herunder referat af den politiske behandling i 

• Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13

• Borgerservice Indre By, Nyropsgade 1

• Borgerservice Sundby, Amagercentret 200-3, 1. sal, Reberbanegade 3

• Borgerservice Bispebjerg, Lærkevej 18

• Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15.

• Kulturstationen Vanløse, Jernbane Allé 38

På planens hjemmeside og kommunens høringsportal kan du hente materialet.

På hjemmesiderne kan du se og hente forslagene, skrive din mening og sende dine bemærkninger.

Dit høringssvar kan også indsendes til bydesign@tmf.kk.dk

Postadresse: Center for Bydesign, Postboks 447, 1505 København V, tlf. 3366 3366.

Materialet kan fås ved henvendelse til samme adresse.

Dine bemærkninger til forslaget skal være kommunen i hænde senest den 3. september 2013

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslagene ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009). Det skyldes, at planerne ikke muliggør anlægsarbejder, der er optaget i lovens bilag 3 eller 4. Endvidere er der ikke tale om projekter, der i størrelse samt omfang, og i forhold til lokalplanområdets nuværende omfang og karakter får væsentlig indvirkning på dette eller omkringliggende områder eller bebyggelser.

Indtil den 3. september 2013 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Klagen indsendes til Center for Bydesign, som videresender den til Natur- og Miljøklagenævnet.