Arkivnyhed - kan være forældet

Planforslag for Enghave Brygge er i høring indtil den 8. april 2013

06.02.2013
  • Luftfoto over Enghave Brygge
Forslag til lokalplan Enghave Brygge med kommuneplantillæg og miljørapport

Borgerrepræsentationen vedtog den 24. januar 2013

• Forslag til lokalplan for Enghave Brygge

• Forslag til kommuneplantillæg for Enghave Brygge

• Miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer

Planerne skal muliggøre, at det tidligere havne- og industriområde ”Enghave Brygge” ved H.C. Ørstedværket kan omdannes til et moderne, blandet bolig- og erhvervsområde, som skal være med til at understøtte bosætningsmulighederne i byen og sikre god udnyttelse af de investeringer, som bl.a. kommunen har lagt i området til bl.a. skole, havnebad, indkøb og offentlig transport mv.

 

Planforslagene og miljørapporten er i offentlig høring fra den 6. februar 2013 til den 8. april 2013

 

Borgermøde

Der vil blive afholdt borgermøde om planforslagene tirsdag den 19. marts 2013 kl. 19-21.

Mødet finder sted på Aalborg Universitet København, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV. Der er handicapindgang på siden af bygningen.

Inden borgermødet inviteres på gåtur på Enghave Brygge. Vi mødes på hjørnet af Vasbygade og Kortløb tirsdag den 19. marts kl. 16.00. Send gerne en mail til A32W@tmf.kk.dk, hvis du vil deltage i gåturen.

 

Her kan du se materialet

Indtil den 8. april 2013 vil der være fremlagt et læseeksemplar af materialet, herunder referat af den politiske behandling i 

• Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13

• Borgerservice Indre By, Nyropsgade 1

• Borgerservice Sundby, Amager Centret 200-3, 1. sal, Reberbanegade 3

• Borgerservice Bispebjerg, Lærkevej 18

• Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15

• Islands Brygge Bibliotek, Njalsgade 15

• Kulturanstalten – Vesterbro Bibliotek, Lyrskovgade 4  

 

På planens hjemmeside og kommunens høringsportal kan du hente materialet

På hjemmesiderne kan du se og hente forslagene, skrive din mening og sende dine bemærkninger.

Dit høringssvar kan også indsendes til bydesign@tmf.kk.dkPostadresse: Center for Bydesign, Postboks 447, 1505 København V, tlf. 3366 3366.

Materialet kan fås ved henvendelse til samme adresse.

Dine bemærkninger til forslagene og miljørapporten skal være kommunen i hænde senest den 8. april 2013